Extra hygiënemaatregelen ten tijde van COVID-19 voor het piercen van oren en neusvleugels

Ondernemers met een winkel (of open atelier) en hun medewerkers moeten ten tijde van COVID-19 het afsprakenkader Naleving en handhaving Verantwoord winkelen naleven, in het belang van hun klanten en van henzelf. Eén van de belangrijke regels uit dit protocol is het houden van 1,5 meter afstand.

» Afsprakenkader Naleving en handhaving Verantwoord winkelen (incl. Richtlijn Verantwoord Winkelen)

Een deel van het werk in de sieraden- en uurwerkenbranche kan echter niet op 1,5 meter afstand worden gedaan; zoals het prikken van gaatjes en het nemen van iemands ringmaat. De ondernemers en hun medewerkers moeten voor dit deel van hun werk ten tijde van COVID-19 de regels van de Handreiking: Veilig werken bij contactberoepen van het RIVM naleven.

» www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen

Een aantal GGD’s heeft de handreiking van het RIVM uitgewerkt tot eigen protocollen voor hygiënemaatregelen ten tijde van COVID-19 voor contactberoepen en/of piercing- en tatoeagestudio’s. Wij adviseren ondernemers om bij de GGD in hun regio na te gaan of daar een dergelijk protocol is uitgewerkt en zo ja, om dit na te leven.

Indien er in de regio niet een dergelijk protocol is uitgewerkt dan kunnen zij het protocol Hygiënemaatregelen ten tijde van COVID-19 voor contactberoepen volgen. Dit protocol is opgesteld door de GGD Amsterdam als uitwerking van de handreiking van het RIVM.

» Protocol Hygiënemaatregelen ten tijde van COVID-19 voor contactberoepen

Belangrijke (extra) bepalingen uit de handreiking van het RIVM en de protocollen van de GGD’s zijn:

  • Werk op afspraak (voorkom wachtende mensen in winkel of atelier)
  • Check de gezondheid van medewerkers en klanten (gebruik de vragenlijst)
  • Hou ook bij de contactwerkzaamheden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
  • Hanteer de schoonmaakvoorschriften (uit de landelijke Hygiënerichtlijn voor het piercen van oren en neusvleugels – zie hieronder)
  • Contactberoepen worden verplicht om aan alle klanten te vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en toe te stemmen in verwerking en overdracht van die gegevens voor dat doel. Het gaat om de volgende gegevens: volledige naam / datum en aankomsttijd / e-mailadres / telefoonnummer / toestemming. De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en kunnen alleen door de regionale GGD worden opgevraagd. De gegevens moeten 10 dagen worden bewaard en daarna vernietigd. Een keuze van een klant om contactgegevens niet te geven, mag niet leiden tot het weigeren van de toegang.

Mondkapjes

Vanaf 1 december 2020 heeft het kabinet het dragen van een mondkapje in voor het publiek toegankelijke ruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters verplicht gesteld. In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen. Zie hier alle informatie over de mondkapjesplicht.

Richtlijnen piercen oren en neus

De regels uit de handreiking van het RIVM en de protocollen van de GGD’s gelden naast de landelijke Hygiënerichtlijn voor het piercen van oren en neusvleugels. Deze richtlijn dient te allen tijde te worden nageleefd bij het piercen van oren en neusvleugels (ook zonder COVID-19 en ook als er alleen gaatjes worden geprikt in het zachte deel van de oorlel).

» Richtlijnen piercen oren en neus


Heeft u vragen? Mail naar federatie@fgz.nl of bel (079) 331 53 00