Samen voor een gouden toekomst

De Federatie Goud en Zilver (FGZ) verenigt en vertegenwoordigt een groot deel van de Nederlandse juweliers, uurwerkmakers, goud- en zilversmeden en taxateurs van juweliersartikelen.

De FGZ, opgericht in 1933, is de branchevereniging voor alle ondernemers in de goud-, zilver-, uurwerken-, en edelstenenbranche in Nederland. De FGZ behartigt de belangen van deze branche op nationaal en internationaal niveau en maakt zich sterk voor uiteenlopende zaken zoals vakopleiding, beveiliging, promotie van de branche, certificering en het afsluiten van cao’s. Naast de collectieve belangen, waarvan de hele branche profiteert, biedt het lidmaatschap diverse individuele voordelen.

Kantoor

Het kantoor van de FGZ is gevestigd in Zoetermeer. Hier worden de secretariaten en administraties gevoerd van de Federatie Goud en Zilver, de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Goud- en Zilvernijverheid (OOGZ) en het Vakblad Edelmetaal.

Missie

De FGZ verenigt en vertegenwoordigt het grootste deel van de juweliers, uurwerktechnici, goud- en zilversmeden en taxateurs van juweliersartikelen in Nederland en maakt zich sterk voor uiteenlopende branchegerichte zaken zoals beveiliging, vakopleiding, promotie en het afsluiten van cao’s. De vereniging faciliteert de ondernemers in de branche, waarbij ze haar dienstverlening met name richt op de aangesloten leden. De FGZ zorgt voor voldoende toegevoegde waarde van het lidmaatschap voor de leden. Naast de collectieve belangen waar de hele branche van profiteert biedt het lidmaatschap diverse individuele voordelen.

Visie

De FGZ is het belangrijkste aanspreekpunt in de sieraden- en uurwerkenbranche voor alle vakgenoten, met name voor de leden van de vereniging. Een lid van de FGZ wordt door de consument gezien als betrouwbare partner. Daarnaast is de FGZ een kennisbank voor de consument op het gebied van sieraden, horloges, edelstenen en aanverwante artikelen.

 • Gerard Roksnoer, voorzitter
 • Patrick Thio, secretaris
 • Hugo van Baal
 • Boris Besemer
 • Reinier Brom
 • Jan Stins
 • Josephine Peters
 • Sarah Kobak

Om lid te worden van de FGZ dient u een recente kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel te tonen en dient u (of één van uw medewerkers) in het bezit te zijn van één of meerdere vakdiploma’s. Bij het ontbreken hiervan bestaat de mogelijkheid op grond van een ruime ervaring in de branche lid te worden (in overleg met het bestuur van de FGZ).

Duur van het lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij aanmelding tijdens een lopend jaar wordt de contributie aangepast zodat betaald wordt vanaf het moment van inschrijving.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 november van het lopende jaar. Een te late opzegging resulteert in een hernieuwde contributieverplichting voor het volgende jaar.

De contributie voor 2021 wordt opgebouwd vanuit een basistarief van € 300. Dit basistarief is voor leden zonder winkel/open atelier én zonder personeel. Wanneer u één of meerdere winkels/open ateliers heeft en/of personeel, dan wordt het basistarief aangevuld met toeslagen die op u van toepassing zijn.

Toeslag winkel / open atelier:

 • 0 winkels / open ateliers: € 0
 • 1 winkel / open atelier: € 100
 • 2 winkels / open ateliers: € 200
 • 3 winkels / open ateliers: € 300
 • 4 t/m 10 winkels / open ateliers: € 400
 • meer dan 10 winkels / open ateliers: € 1.000

Toeslag personeel:

 • 0 werknemers: € 0
 • 1 werknemer: € 50
 • 2 werknemers: € 100
 • 3 werknemers: € 150
 • 4 – 5 werknemers: € 200
 • 6 t/m 10 werknemers: € 300
 • 11 t/m 20 werknemers: € 400
 • meer dan 20 werknemers: € 500

Voor deelname aan activiteiten op specifieke deelgebieden gelden toeslagen. Indien u zich wilt aansluiten bij één van de secties (Sectie Uurwerkherstellers en/of Sectie Taxateurs van ná 1952), dan betaalt u een extra toeslag van € 50 per sectie per jaar.

Het contributiebedrag is fiscaal aftrekbaar als bedrijfskosten.

U ontvangt 25% korting op de contributie in het eerste jaar. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniel Voskamp (d.voskamp@fgz.nl)

Röntgenlaan 11
2719 DX Zoetermeer
079 – 331 5300

federatie@fgz.nl
ondernemers.fgz.nl

KvK Haaglanden: 40407138


Bereikbaarheid FGZ

De Federatie Goud en Zilver is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.
De antwoorden op veel voorkomende vragen treft u hier op onze website. Uiteraard kunt u ook altijd een email sturen.