Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via federatie@fgz.nl

Federatie Goud en Zilver

Adreswijzigingen kunt u per mail (federatie@fgz.nl) of telefonisch (079-3315300) aan ons doorgeven.

Als u lid bent van de Federatie Goud en Zilver heeft u inloggegevens van ons ontvangen. Rechtsboven vindt u de button Leden inlog. Als u hierop klikt verschijnt het scherm Aanmelden voor bestaande gebruikers. Hier kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen. U krijgt een melding dat u bent aangemeld. Ook verschijnt rechtsboven uw naam. U heeft nu toegang tot het besloten ledengedeelte van de website.

Mocht u problemen ondervinden met het inloggen of uw inloggegevens kwijt zijn, dan kunt u contact opnemen met de Federatie Goud en Zilver 079-3315300 / federatie@fgz.nl.

Nee, de Federatie Goud en Zilver is een werkgeversorganisatie. Werknemers kunnen terecht bij FNV bondgenoten (030-273 82 22) of CNV Bedrijvenbond (076-572 4670).

Op de website kunt u een bestellijst vinden voor leden en niet leden.

Klik hier voor de bestellijst voor leden.

Klik hier voor de bestellijst voor niet leden. 

Ook kunt u of per e-mail (federatie@fgz.nl) bestellingen aan ons doorgeven.

Edelmetaal

U vraagt een abonnement op Edelmetaal aan door het webformulier in te vullen. Het is ook mogelijk om per e-mail (edelmetaal@fgz.nl) een abonnement aan te vragen.

Op de website staat een bestellijst voor leden of niet leden. Hier kunt u alle exemplaren en het jaarboek van Edelmetaal bestellen.

Klik hier voor de bestellijst van leden.

Klik hier voor de bestellijst van niet leden. 

Na de eerste vaste contractperiode wordt het abonnement telkens stilzwijgend verlengd met een periode van zes maanden. Opzegging geschiedt met in achtneming van een termijn van één maand.
Opzeggen kan per e-mail via edelmetaal@fgz.nl of federatie@fgz.nl.

U ontvangt een bevestiging van uw opzegging. Hebt u deze niet binnen een maand van ons ontvangen, dan is uw opzegging niet bij ons binnengekomen.

Branche

Reparaties

Overeenkomsten tussen ondernemingen en onderling afgestemde gedragingen op (een deel van) de markt (kartels) zijn verboden. Het is daarom aan brancheorganisaties niet (meer) toegestaan om tarieven onder de leden te verspreiden.

Meer informatie over de mededingingswet is te vinden op de website van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa, www.nmanet.nl.

Een goede reparatie begint met een goede reparatiebon. Daarop moeten in elk geval duidelijke gegevens staan, zoals het soort sieraad dat wordt aangeboden, een schetsje waaruit blijkt waar de reparatie plaats moet vinden, de gewenste maten, de steensoort, het aantal schakels, stenen of parels, de kenmerken van een steen of parel (insluitsels, exacte kleur, enz.). En, belangrijk, eventuele andere beschadigingen of mankementen en de prijs die met de klant is afgesproken.

Klik hier voor het hele artikel.

De gemiddelde consument heeft geen idee wat er bij een horloge-uurwerk komt kijken. Een uurwerk services is monnikenwerk – maar dat ziet de klant vaak niet. Wat moet je je klant dus uitleggen, zodat deze begrijpt wat er komt kijken bij een reparatie of servicebeurt? En wat noteer je om misverstanden en klachten te voorkomen? Dat en meer leest u hier.

Het reçu is feitelijk een eigendomsbewijs. Degene die dit papiertje aan u overhandigt, wordt geacht de rechthebbende te zijn van het sieraad of horloge. Is de klant dit bewijs kwijt of heeft hij het niet bij zich, dan bestaat het risico dat u het sieraad niet aan de rechthebbende meegeeft. Meldt de echte klant zich (mogelijk mét reçu) dan bent u aansprakelijk voor de schade die deze klant lijdt.

Dit plaatst u voor een dilemma. Zonder (eigendoms)bewijs, kunt u de afgifte van het sieraad weigeren, maar doorgaans geeft u de klant het voordeel van de twijfel. Het is dan zaak om de identiteit van deze persoon zorgvuldig vast te stellen.

Wat kunt u doen? Lees het hier….

Het komt voor dat iemand (via internet) een horloge aanschaft en bij u komt om de band in te laten korten of, als het klokje niet naar behoren werkt, u vraagt het te repareren. Maar wat doet u als u in de gaten heeft dat het om een imitatiehorloge gaat? Ons advies: verricht geen service aan falsificaties. Imitatiehorloges zullen er altijd zijn, maar zolang ze gewoon hun service krijgen, nemen ze qua aantal zeker niet af. Als consumenten niet meer terechtkunnen voor wat voor service dan ook aan een imitatiehorloge, worden deze horloges hopelijk minder gekocht. Bovendien is de kwaliteit van dergelijke horloges vaak van dien aard dat u er ook nog problemen mee kunt krijgen als u eraan gaat werken. En daar zit u ook niet op te wachten!

Het kan wel eens gebeuren dat ter reparatie aangeboden sieraden of horloges niet opgehaald worden door de klant. Hetzelfde geldt voor nieuwe sieraden die speciaal voor een klant zijn gemaakt. Wat kunt u doen als de klant niet reageert of zelfs niet meer vindbaar blijkt te zijn? Lees meer

Taxeren

Overeenkomsten tussen ondernemingen en onderling afgestemde gedragingen op (een deel van) de markt (kartels) zijn verboden. Het is daarom aan brancheorganisaties niet (meer) toegestaan om tarieven onder de leden te verspreiden.

Meer informatie over de mededingingswet is te vinden op de website van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa, www.nmanet.nl.

Ja, dat mag, in principe mag iedere juwelier taxeren, maar als geregistreerd taxateur kun je een rapport opstellen volgens de regelen der kunst. Heb je het diploma Taxeren van juweliersartikelen van na 1952 niet, dan kan het zijn dat je taxaties niet door verzekeraars geaccepteerd worden. Bij schade of vermissing mag uiteraard geen twijfel bestaan over het uiterlijk en de waarde van een sieraad.

De opleiding tot taxateur van juweliersartikelen van na 1952 wordt gegeven aan Zadkine Vakschool Schoonhoven. Met het diploma is de basis op zak en kunnen de meeste producten die juweliers verkopen getaxeerd worden.

Voor juweliers is het diploma taxeren een mooie toevoeging. Het is een extra service die je kunt verlenen en bovendien eentje die niet via internet te leveren is. Het zorgt voor traffic in de winkel.

In verband met allerlei wetgeving (o.a. fiscaal) moet een termijn van 7 jaar worden aangehouden. Verstandig is om daar 20 jaar van te maken in verband met de verjaringstermijn in geval van beroepsaansprakelijkheid.

Goudsmeden

Het goede nieuws is dat synthetische en natuurlijke diamant nog steeds prima onderscheiden kunnen worden. De uitdaging is wellicht hoe de juwelier de klant kan garanderen en overtuigen dat een prima product wordt verkocht.

Lees hier het artikel in Edelmetaal juli/aug 2016 synthetisch.

Lees hier het artikel in Edelmetaal november 2016 synthetisch diamant, geen reden tot paniek. 

Ondanks de aanwezigheid en gebruik van gecombineerde diamant/moissaniet testers, wordt synthetisch moissaniet met grote regelmaat aangeboden en aangekocht als diamant. Synthetische moissaniet blijkt een overtuigende imitatie van diamant. Toch is het verschil tussen diamant en moissaniet in principe eenvoudig te zien, met een loep of een microscoop.

Klik hier voor het artikel in Edelmetaal waarin het verschil wordt uitgelegd. 

Als fabrikant/importeur van edelmetalen voorwerpen dient u in het bezit te zijn van een verantwoordelijkheidsteken/meesterteken dat aangebracht moet worden in de door u vervaardigde/geïmporteerde edelmetalen voorwerpen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Waarborg Holland in Gouda, www.waarborg.nl. Hier kunt u ook een aanvraagformulier downloaden voor het bestellen van een verantwoordelijkheidsteken.

De Federatie Goud en Zilver heeft een modellendepot ter beschikking. Sinds 1933 hebben vele branchegenoten gebruik gemaakt van de mogelijkheid modellen bij de FGZ te deponeren. De modellen worden voorzien van een datum alsmede de naam van degene die het model gedeponeerd heeft. In geval van schending van Auteursrecht is de FGZ bereid bewijs te leveren bij een kort geding.

Voor het deponeren van een model verzoeken wij u contact op te nemen met de Federatie Goud en Zilver, federatie@fgz.nl.

Overig

Veel juweliers en goudsmeden prikken of schieten gaatjes in oren en neusvleugels. Deze handeling valt onder de noemer piercings. Piercen betekent immers doorboren. Ondernemers die gaatjes prikken in oorlellen moeten zich houden aan een hygiënerichtlijn.

Regels en adviezen
Deze hygiënerichtlijn bevat onder andere regels en adviezen over de werkwijze, hygiëne en piercinginstrumenten, maar ook over degene die de gaatjes prikt en de ruimte waar dit gedaan wordt. Zo mogen zowel ‘push-through’ als ‘spring-loaded’ systemen gebruikt worden, moeten gaatjes in een apart deel van de winkel geprikt kunnen worden en moet er een behandelstoel zijn voor de klant.

Klik hier voor het hele artikel. 

U verkoopt zelf alleen gekeurde sieraden en wilt natuurlijk niet dat de goede naam van de branche in het geding komt door bedrijven die ongekeurde producten aanbieden. De consument moet immers kunnen vertrouwen op het product dat hij koopt.

Mocht u op internet of in de reguliere handel onvolkomenheden tegenkomen, dan kun u dit melden bij Agentschap Telecom. Dus ziet u ergens ongekeurde producten liggen, merkt u sieraden van onedele metalen op tussen het zilver of komt op internet bijvoorbeeld 9-karaats ‘gouden’ sieraden tegen? Meld dit dan via: www.agentschaptelecom.nl

In september 2016 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met veel bombarie vijf webshops op de vingers getikt omdat die consumenten op hun website onvoldoende hadden geïnformeerd over de regels die gelden bij het annuleren van hun aankoop. Deze organisaties hebben ondertussen hun websites aangepast, maar is uw webshop juridisch waterdicht?

Lees hier het artikel in Edelmetaal november 2017 ‘de wettelijke eisen aan een webwinkel’. 

Ondernemerszaken

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is inmiddels geruime tijd van kracht. De verordening, in het volksmond vaak de ‘nieuwe privacywet’ genoemd, heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens en geldt voor alle ondernemers.

Klik hier voor een overzicht van diverse vragen over de AVG. 

Digitaal opkopers register

Ondernemers in de sieraden- en horlogebranche zijn verplicht een inkoopregister bij te houden van alle gebruikte goederen die zij opkopen. Dit kan sinds enige tijd ook via de digitale variant, het Digitaal Opkopers Register.

Klik hier voor meer informatie over het DOR.

Garantie/ruilen/retourneren

Wat doe je als je klant een sieraad of horloge terug wil brengen? Welke rechten heeft de klant in zo’n geval? Het antwoord hierop is in principe simpel: de consument heeft geen recht op ruilen of teruggave van een product. Als de koop gesloten is, is er een overeenkomst.

Lees hier het hele artikel.

Als een product snel na de aankoop niet meer naar behoren werkt, dan moet u het in principe gratis (laten) repareren of vervangen. Kijk op consuwijzer.nl  voor meer informatie over de wettelijke garantie en meer.
Lost repareren het probleem niet op en is vervangen ook geen optie, dan ligt het voor de hand de koopovereenkomst te ontbinden.

Bent u verplicht om bij ontbinding van een koopovereenkomst de klant zijn geld terug te geven?

Lees hier het hele artikel.

Algemene leveringsvoorwaarden

Het is aan een verkoper om zijn algemene voorwaarden aan zijn klant te overhandigen. In de praktijk is dit niet altijd mogelijk, maar de klant moet bij het sluiten van de overeenkomst wél op de hoogte zijn van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en in de gelegenheid worden gesteld om de inhoud ervan te kennen. Anders weet hij immers niet waar hij mee akkoord gaat.

Voorwaarden klaarleggen
Het valt daarom aan te raden om de algemene voorwaarden in de winkel klaar te leggen, om ze op de website te plaatsen en om een verwijzing hiernaar op de kassabon te zetten (alhoewel dit soort maatregelen niet als vervanging kan worden gezien van daadwerkelijke overhandiging). Als er een schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld, of een offerte wordt afgegeven, is het van belang om de algemene voorwaarden daarbij te voegen en de klant voor akkoord te laten tekenen.

Lees hier het hele artikel.

Om ervoor te zorgen dat uw algemene voorwaarden daadwerkelijk onderdeel worden van de overeenkomsten die u sluit, moet u het volgende weten:

  • Uw klant moet voldoende kans krijgen om uw algemene voorwaarden te lezen voordat de overeenkomst wordt gesloten. In principe moeten ze letterlijk “ter hand” worden gesteld of meegestuurd met een offerte. In een winkelsituatie is het voldoende als ze duidelijk in de winkel worden neergelegd of opgehangen of integraal afgedrukt worden op de kassabon.
  • Alleen een verwijzing op de kassabon naar de algemene voorwaarden die u hanteert is niet voldoende maar helpt wel. Deponeren bij de Kamer van Koophandel is op zich ook niet voldoende maar kan helpen om te bewijzen welke voorwaarden u inhoudelijk op een bepaalde datum hanteerde. Als u de algemene voorwaarden van de branche hanteert (dat is verplicht als u bent aangesloten bij de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken) dan staat dit laatste overigens niet ter discussie.
  • Als u via internet verkoopt dan moet de klant de algemene voorwaarden online kunnen lezen en downloaden of ze per post kunnen opvragen.

Meer informatie over algemene voorwaarden treft u op www.consuwijzer.nl en op de website van de Kamer van Koophandel.

Geschillencommissie

De eerste stap is de klacht neerleggen bij het onafhankelijke bemiddelingsbureau van de FGZ. Vaak worden geschillen door bemiddeling namelijk naar tevredenheid opgelost. Is dit niet mogelijk of wordt het geschil niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken. De ondernemer dient hier wel geregistreerd te zijn.

Klik hier voor het hele artikel.

Nee, voor de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken moet u zich apart registreren. Iedere ondernemer bepaalt zélf of hij bij de Geschillencommissie aangesloten wil zijn.

Klik hier voor meer informatie over de geschillencommissie. 

Klik hier voor het aanmeldformulier van de geschillencommissie.

Overig

Ja, deze factuur moet door u betaald worden. Denkt u dat de categorie waarin u bent ingedeeld niet juist is? Dit kunt u aangeven via de website van Reprorecht.

Alle ondernemers die (digitale) kopieën maken (ook voor eigen gebruik) ontvangen een factuur van de stichting reprorecht. Daar valt niet alleen fotokopiëren onder, maar ook scannen, e-mailen, printen of op een pc of intranet zetten. Door de vaste vergoeding te betalen, wordt voorkomen dat er auteursrechten worden geschonden als er kopieën gemaakt worden uit auteursrechtelijk beschermde werken. Er rust onder andere auteursrecht op: artikelen, grafieken en afbeeldingen uit (vak)tijdschriften, dag- en weekbladen, bundels, periodieken en boeken.

Klik hier voor het hele artikel.

Werkgeverszaken

Cao en arbeidscontract

Voor bedrijven die vallen onder de cao voor de juweliersbranche zijn modellen van arbeidsovereenkomsten beschikbaar. Aan de hand hiervan kunt u een arbeidsovereenkomst opstellen tussen u en uw werknemer. U kunt de modellen hier downloaden. 

Als werkgever bent u verplicht uw medewerkers in de gelegenheid te stellen inzage te krijgen in de voor hem geldende arbeidsvoorwaarden volgens de cao. Dit kan bijvoorbeeld door een geprinte versie van de cao in de zaak te leggen of door de werknemer de cao via internet te laten raadplegen. Werknemers die n.a.v. de cao vragen hebben, kunnen terecht bij een van de vakbonden. Om hulp te krijgen dient de werknemer wel lid te zijn van een vakbond. De FGZ is een werkgeversvereniging die u adviseert, maar niet uw medewerkers.

Overig

Ja, u moet deze enquête invullen. De overheid vindt uw gegevens belangrijk en heeft het aanleveren daarvan om die reden verplicht gesteld. Levert u de gevraagde gegevens niet binnen een bepaalde termijn, dan kunt u een boete krijgen. Lees meer hierover op de website van het CBS.

Consumenten

Bent u consument en heeft u vragen over garantie, reparatie, geld terug, online winkelen, rekeningen e.d.? Kijk dan op www.consuwijzer.nl, u vindt hier de antwoorden op de meest voorkomende vragen.