Met de hulp van de Federatie Goud en Zilver kunt u beter en slimmer ondernemen. Zo hebben wij in een aantal vakgebieden zaken voor u uitgezocht. Het merendeel van deze informatie is voorbehouden aan leden van de FGZ.

Staat u op het punt om een nieuwe medewerker in dienst te nemen en twijfelt u over wat er allemaal in het arbeidscontract moet komen te staan? Of bent u van plan een stagiair in dienst te nemen en vraagt u zich af wat er in de stageovereenkomst moet terugkomen?
Lees verder…

De arbodienst is bedoeld om werkgevers te helpen bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. De wettelijke arbo-verplichtingen vereisen een specifieke deskundigheid waar de werkgever niet altijd over beschikt.
Lees verder…

In de Arbowet is opgenomen dat u als werkgever verplicht bent om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverlening houdt onder meer in dat u als werkgever maatregelen moet nemen voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie.
Lees verder…

Per 1 januari 2021 is een nieuwe cao voor de juweliersbranche van kracht, de cao Retail non-food (voorheen de cao Fashion, Sport & Lifestyle). De nieuwe afspraken zijn verwerkt in een complete cao-tekst die voor leden van de FGZ op deze website te downloaden is.
Lees verder…

Per 1 juni 2019 geldt een nieuwe cao voor de goud- en zilvernijverheid. Deze cao geldt voor bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met het vervaardigen en/of herstellen van sieraden, monturen, gebruiksvoorwerpen, medailles, insignes enz. van edele metalen (en eventueel ook andere non-ferrometalen), dan wel het verrichten van deelwerkingen aan genoemde voorwerpen waaronder begrepen het essayeren en/of scheiden van edele metalen (zie artikel 77 van de cao voor de officiële omschrijving van de werkingssfeer).
Lees verder…

Het coronavirus zorgt bij werkgevers en werknemers voor vragen. In dit artikel worden alle arbeidsrechtelijke onderwerpen behandeld, zoals rechten en plichten tijdens quarantaine, vrees voor besmetting, het sluiten van scholen en ziekte.
Lees verder….. 

De zorg voor pensioen in de juweliersbranche en de goud- en zilverbranche is ondergebracht bij Pensioenfonds Detailhandel en Pensioenfonds Metaal en Techniek. Lees verder…

Preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid begint met goede arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers zelf.
Lees verder…

Werknemers kunnen gebruik maken van verschillende verlofregelingen om werk en privé beter te combineren. In het volgende overzicht staan alle wettelijke regelingen in het kort op een rij.
Lees verder…

Per 1 januari 2020 gaat er (weer) veel veranderen voor werkgevers. Na de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 komt er wederom een groot aantal veranderingen op ons af die als doel moeten hebben om “vast minder vast” te maken en “flex minder flex”. Dit wil men bereiken door het ontslagrecht te versoepelen en flexibele arbeid te ontmoedigen via extra regels en hogere WW-premies.

In dit artikel worden de belangrijkste veranderingen besproken en waar mogelijk tips gegeven hoe ermee om te gaan in de praktijk.
Lees verder…

Bekijk hier de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 juli 2021. Lees verder…