Pensioenfonds Detailhandel

De zorg voor pensioen in de juweliersbranche is ondergebracht bij Pensioenfonds Detailhandel. Het pensioenfonds is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties en is verplicht voor de hele bedrijfstak.

Op de website van Pensioenfonds Detailhandel is alle informatie verzameld over de pensioenregeling die u uw werknemers aanbiedt. Klik hier voor de website www.pensioenfondsdetailhandel.nl.

Brochure ‘Uw pensioenregeling’
Op deze site kunt u ook de brochure over de pensioenregeling downloaden. Naast uitleg over de pensioenopbouw leest u in deze brochure ook welke gevolgen verandering van werk- of privésituatie op het pensioen van uw medewerkers kan hebben en hoe het zit met eventueel eerder stoppen met werken.

Deelname beëindigen
De verplichting geldt niet voor werkgevers die zich voor 50% of minder bezighouden met detailhandel. Werkgevers die niet langer willen deelnemen aan het pensioenfonds dienen een accountantsverklaring te overleggen waaruit blijkt dat zij inderdaad voor 50% of minder bezig zijn met detailhandel. Een model accountantsverklaring is te vinden op de website van het pensioenfonds. Na ontvangst van deze verklaring wordt de aansluiting door het pensioenfonds beëindigd. Als een werkgever niet langer is aangesloten, bouwen de werknemers geen pensioen meer op. De werkgever dient zijn werknemers hierover te informeren. De al opgebouwde pensioenen blijven in stand.

Vrijwillig deelnemen
Een werkgever die door deze wijziging niet langer verplicht is tot aansluiting bij het pensioenfonds, kan, als hij ook niet onder een andere verplichtstelling valt, ervoor kiezen om vrijwillig bij het fonds aangesloten te blijven. In dat geval dient er een overeenkomst voor vrijwillige aansluiting opgesteld te worden.

Meer informatie
020 – 244 54 00 (voor werkgevers)
0800 -1972 (gratis) (voor deelnemers)
werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl
www.pensioenfondsdetailhandel.nl