Federatie Goud en Zilver

Sinds 1 januari 2019 zijn de verenigingen FGZ, NJU en VGZ samengesmolten tot één vereniging, de Federatie Goud en Zilver. De FGZ verenigt en vertegenwoordigt een groot deel van de Nederlandse juweliers, uurwerkmakers, goud- en zilversmeden en taxateurs van juweliersartikelen.

Secties

Sectie taxateurs

In deze sectie heeft zich een groot aantal taxateurs van juweliersartikelen van na 1952 verenigd. De sectie behartigt de belangen van deze groep en organiseert o.a. studiedagen gericht op het vak van taxateur.

Nederlandse Juweliersclub

De Nederlandse Juweliers Club (NJC) is een dochtervereniging van de FGZ en bestaat uit een groep van ruim veertig toonaangevende juweliers in Nederland. De NJC vertegenwoordigt een groep grotere juweliers.

Vacatures op het gebied van goud- en zilversmeden, juwelier en uurwerktechniek.

Sectie uurwerkherstellers

De Sectie Uurwerkherstellers zet zich op actieve wijze in voor de belangen van uurwerktechnici. De sectie organiseert studiedagen en speciale sleutelcursussen over diverse onderwerpen.