De Sectie Uurwerkherstellers zet zich op actieve wijze in voor de belangen van uurwerktechnici. De sectie organiseert studiedagen en speciale sleutelcursussen over diverse onderwerpen.

De sectie is tevens aangesloten bij de CEAHR, de Europese koepelorganisatie voor uurwerkherstellers. Binnen deze organisatie wordt op Europees niveau veel werk verricht op het gebied van de selectieve distributie van horlogeonderdelen.

Bent u in het bezit van het diploma Uurwerktechniek én bent u lid van de Federatie Goud en Zilver (FGZ)? Dan kunt u zich aansluiten bij de Sectie Uurwerkherstellers door een mail te sturen naar federatie@fgz.nl. De kosten voor deelname aan deze sectie zijn € 50 per jaar. Dit bedrag komt als toeslag bovenop uw lidmaatschap van de FGZ. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de FGZ, klik hier.

Notulen

Klik hier voor de notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Sectie Uurwerkherstellers.

Bestuur
Jan Stins, voorzitter
Hans Beelaerts van Blokland
Jos van Os
Jan Ubels
Jitsko Vrieze
Patrick Thio, secretaris

Het bestuur van de Sectie Uurwerkherstellers heeft in 2014 een Organisatieplan ontwikkeld. Een plan waarin de visie, de missie en de doelstellingen van de Sectie weer eens worden herbevestigd en, de externe en interne omgevingsfactoren meegenomen, een actieplan (met prioriteiten) wordt vastgesteld. Dit Organisatieplan is tijdens de ALV in november 2014 gepresenteerd aan de leden en is door de aanwezigen goedgekeurd.

Hieronder kunt u de Arbeids- en Structuuronderzoeken Juweliersbranche en Uurwerktechnici downloaden. Deze onderzoeken uit 2013 bevatten een schat aan informatie over deze beroepsgroepen; nuttig voor iedereen die in de branche werkzaam is of wil worden.

De structuuronderzoeken zijn in 2013 uitgevoerd door Ditmeijers’ Research in opdracht van het kenniscentrum SVGB met medewerking van de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche (NJU). Er is onder meer gekeken naar bedrijfsgroottes, omzetontwikkelingen en werkgelegenheid. De onderzoeken geven antwoord op diverse vragen over deze branches en inzicht daarin. Uit de onderzoeken kan ook afgeleid worden hoe de branches en de beroepsgroepen zich hebben ontwikkeld ten opzichte van vorige onderzoeken.

Klik hier voor het Structuuronderzoek Juweliersbranche.

Klik hier voor het Structuuronderzoek Uurwerktechnici.

Horlogeonderdelen maar ook klokkenonderdelen worden steeds moeilijker leverbaar naarmate een uurwerk ouder is dan 10 jaar. Voert een bedrijf het UF-logo, dan neemt dit bedrijf vrijwillig deel aan het Watch Spareparts Exchange Program. Dit betekent dat als er een onderdeel nodig is wat niet meer leverbaar is, de uurwerkhersteller met ongeveer driehonderd collega’s in contact staat om te kijken of een collega dit onderdeel nog in voorraad heeft en kan doorleveren.

Ook u kunt deelnemen aan dit forum, echter alleen als u professioneel horloge- of klokkenmaker bent, als zelfstandige of als werknemer, in Nederland, België of elders.

U dient wel daadwerkelijk het beroep van uurwerkhersteller uit te oefenen. Dit ter beoordeling van de webmaster van het uurwerkherstellersforum. Hobbyisten worden niet toegelaten.

Voor het onderhoud en het in stand houden van dit forum rekent het forum een jaarlijkse bijdrage.

Lidmaatschap

Het Uurwerkherstellersforum staat los van het lidmaatschap van de Federatie Goud en Zilver. Wilt u zich aanmelden voor het Uurwerkherstellersforum, dan kunt u dit op eigen initiatief aanvragen. Meer informatie vindt u op het Uurwerkherstellersforum.