De Nederlandse Juweliers Club (NJC) is een dochtervereniging van de FGZ en bestaat uit een groep van ruim veertig toonaangevende juweliers in Nederland. De NJC vertegenwoordigt een groep grotere juweliers.

Binnen deze sectie wordt zowel aandacht besteed aan de specifieke belangen van deze groep juweliers, als aan de belangen van de FGZ in het algemeen. Men kan zich niet zelf als lid aanmelden. Uitsluitend op voordracht van een bestaand lid kan het lidmaatschap verkregen worden. Om als lid in aanmerking te komen moet men aan de volgende kwaliteiten voldoen:

 • vaktechnisch ondernemen
 • moderne ondernemersgeest uitstralen
 • collegialiteit, passend in de NJC
 • initiatief nemen in clubverband
 • kennis willen delen
 • verantwoordelijkheid durven nemen én dragen
 • het voortouw willen nemen
 • vakimago hoog houden, ook in kwaliteit
 • hogere en hoge assortiment verkopen
 • geen prijsstunter
 • goede werkgever met grote aandacht voor veiligheid en opleiding van personeel
 • voorbeeldfunctie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NJC via secretariaat@juweliersclub.nl.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   
De heer A. van Hell, voorzitter
De heer W.F.M. Helmer, vicevoorzitter
De heer A.P.E.M. Boermans, penningmeester
De heer R. Reijers
De heer M.L.A.M. van Hezik, secretaris

De heer ir. M.L.A.M. van Hezik

Generaal Foulkesweg 61A
6703 BM Wageningen

06-51 36 96 71

secretariaat@juweliersclub.nl