Veilig gaatjes prikken

Wilt u gaatjes laten prikken? Doe dit dan bij een juwelier of goudsmid die dit volgens de geldende hygiënerichtlijn doet.

Veel juweliers en goudsmeden prikken of schieten gaatjes in oren en neusvleugels. Deze handeling valt onder de noemer piercings. Piercen betekent immers doorboren. Ondernemers die gaatjes prikken in oorlellen moeten zich houden aan een hygiënerichtlijn.

Regels en adviezen

Deze hygiënerichtlijn bevat onder andere regels en adviezen over de werkwijze, hygiëne en piercinginstrumenten, maar ook over degene die de gaatjes prikt en de ruimte waar dit gedaan wordt. Zo mogen zowel ‘push-through’ als ‘spring-loaded’ systemen gebruikt worden, moeten gaatjes in een apart deel van de winkel geprikt kunnen worden en moet er een behandelstoel zijn voor de klant.

Leeftijd

Ook staat in de richtlijn hoe oud iemand moet zijn voor een piercing. Bij kinderen onder de 12 jaar mogen alleen piercings in de oorlellen worden gezet en alleen onder begeleiding van een wettelijke vertegenwoordiger. Piercings in de neus of het kraakbeen zijn bij die kinderen verboden. Bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar mag alleen een piercing worden gezet als de wettelijke vertegenwoordiger aanwezig is. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf bepalen of ze een piercing nemen.

Vergunning

Alle juweliers en goudsmeden die gaatjes prikken moeten zich houden aan de hygiënerichtlijn, maar niet iedereen heeft een vergunning nodig. Ondernemers die alleen gaatjes prikken in de oorlel zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Wie niet alleen in de oorlel maar óók in het vlakke gedeelte van het kraakbeen van het oor en de neusvleugels piercet, heeft wel een vergunning nodig.

De complete richtlijn is te lezen op de website van het RIVM:
www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Landelijk_Centrum_Hygiene_en_Veiligheid_LCHV/LCHV_Richtlijnen/Tatoe_ren_en_piercen