Als een product snel na de aankoop niet meer naar behoren werkt, dan moet u het in principe gratis (laten) repareren of vervangen. Kijk op consuwijzer.nl voor meer informatie over de wettelijke garantie en meer.

Lost repareren het probleem niet op en is vervangen ook geen optie, dan ligt het voor de hand de koopovereenkomst te ontbinden.

Bent u verplicht om bij ontbinding van een koopovereenkomst de klant zijn geld terug te geven?

Het is de vraag of reparatie of vervanging (blijvend of tijdelijk) onmogelijk is. Pas daarna ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding. Bij ontbinding wordt de overeenkomst teruggedraaid en heeft de consument strikt genomen recht op schadevergoeding (wanneer hij schade heeft geleden) of terugbetaling van de koopsom. De vraag waar de grens ligt van wat redelijk is wat van een ondernemer (qua nakoming) en consument (qua te dulden reparaties) moeten accepteren is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Om niet in een discussie hierover te raken adviseren wij om in dit soort gevallen de koop te ontbinden en het geld terug te geven. U heeft dan een grote kans dat de klant bij u terugkomt. Blijft u bij uw standpunt dan kan het zijn dat u de klant kwijtraakt en dat deze negatieve verhalen over uw bedrijf rondvertelt.

Indien u hier nog vragen over heeft kunt u altijd contact met ons opnemen voor juridisch advies.