Kijk hier voor informatie over steunmaatregelen en verantwoord winkelen. Tip: houd dit bericht in de gaten! Dit bericht wordt zoveel mogelijk geüpdatet met het laatste nieuws voor ondernemers.

Ga direct naar:

Actuele stand van zaken

Voor het laatste algemene nieuws omtrent (maatregelen t.a.v.) het coronavirus verwijzen wij naar de websites van de rijksoverheid en het RIVM.

Rijksoverheid
RIVM
MKB Nederland

Richtlijn Verantwoord Winkelen (naleven is verplicht)

Het ‘Protocol Verantwoord winkelen’ is dinsdag 27 oktober 2020 vervangen door de aangescherpte ‘Richtlijn Verantwoord Winkelen’. Daarnaast geldt vanaf deze datum ook de nieuwe ‘Richtlijn Winkelen en de openbare ruimte’. Hiermee zorgen we er samen voor dat iedereen zo veilig mogelijk kan winkelen en er tegelijkertijd door medewerkers veilig gewerkt kan worden.

De maatregelen in de richtlijnen zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Door een goede naleving van de nieuwe richtlijnen kan vooralsnog een verdere beperking van openingstijden of zelfs de sluiting van winkels worden voorkomen. Het is dus belangrijk dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt.

Belangrijke regels voor klanten zijn: winkel zoveel mogelijk alleen, pin/betaal mobiel, houd 1,5 meter afstand en volg de aanwijzingen op van de medewerkers.

Belangrijke regels voor ondernemers zijn: laat vanwege de 1,5 meter-regel niet teveel mensen tegelijk toe (de richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak) en maak uw maatregelen zowel buiten als binnen de winkel zichtbaar.

Kijk hier voor de complete tekst van de ‘Richtlijn Verantwoord Winkelen’.

Kijk hier voor de complete tekst van de ‘Richtlijn Winkelen en de openbare ruimte’.

Publiekscampagne

Het protocol schrijft voor dat u uw klanten in de winkel op alle anti-corona maatregelen attendeert. Om u hierin te ondersteunen is een officiële publiekscampagne opgestart. Daarvoor zijn diverse materialen beschikbaar, zoals posters. Hang de posters goed zichtbaar bij binnenkomst, zodat de klanten nogmaals op alle maatregelen worden gewezen.

U kunt de posters hieronder downloaden:

Poster: geen winkelwagens met maximaal aantal personen

Poster: vier varianten op de poster met maatregelen

Poster: verantwoord winkelen – CMYK

Poster: verantwoord winkelen – RGB

Afbeelding: ‘Hier winkelen wij verantwoord’ voor op social media

U kunt ook zelf een affiche maken. Download hier de verplichte algemene tekst uit het protocol en een voorbeeld van een tekst over extra maatregelen in onze branche.

Het gebruik van de posters of een eigen affiche met minstens de voorgeschreven tekst is verplicht.

Mondkapjes

Vanaf 30 september geldt het dringende advies van de Rijksoverheid aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals winkels. Het betreft geen verplichting, maar is wel een dringend advies. In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen. Zie hier voor meer informatie.

Als u iemand met een mondkapje voor de deur heeft staan, handel dan net zo als wanneer er iemand staat met een pet, zonnebril of capuchon op; vraag (of eis) van de persoon om het kapje bij binnenkomst af te doen. Als u het gezicht van de persoon gezien hebt en op beeld hebt staan, kan hij het kapje weer op doen.

Als u een poster op de winkelruit heeft hangen met uw beleid qua petten, zonnebrillen e.d., past u dit dan aan door het mondkapje toe te voegen. Gebruikt u de standaardposter die in het kader van het Protocol Verantwoord Winkelen i.v.m. het coronavirus is uitgegeven of heeft u zelf een affiche gemaakt, voeg hier dan ook aan toe dat personen die een mondkapje dragen dit in ieder geval bij binnenkomst moeten afdoen (download hier de tekstsuggestie).

Controle op naleving van het protocol

Op 26 maart 2020 is een landelijke model-noodverordening gepresenteerd met voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID19. Deze landelijke model-noodverordening is sindsdien een aantal keer geactualiseerd. De noodverordening is voor uw gemeente van kracht zodra deze is gepubliceerd op de website van de betreffende veiligheidsregio.

De model-noodverordening is volstrekt duidelijk over de regels waarop gehandhaafd kan worden. Handhavers (BOA’s, politie en marechaussee) mogen in de winkels controleren en zo nodig handhaven.

Kijk op de website van uw gemeente of veiligheidsregio voor de geldende noodverordening.

Antwoord op veel gestelde vragen

In dit filmpje geeft de bekende viroloog Ab Osterhaus antwoord op 10 veel gestelde vragen over het coronavirus en winkelsituaties.

Als een winkel open blijft en zich aan de voorschriften van het Protocol Verantwoord Winkelen en de voorschriften van het RIVM houdt is er in principe een veilige werkplek en kunnen medewerkers niet zelf beslissen om thuis te blijven.

Maatregelen in de winkel

Voor ondernemers gelden in ieder geval de volgende adviezen. Wij raden u met klem aan deze op te volgen:

– Hou als het kan de winkeldeur dicht, laat mensen aanbellen en laat niet te veel tegelijk binnen.

– Als u merkt dat een mogelijk zieke klant binnenkomt, verzoek deze dan vriendelijk in eenieders belang de winkel te verlaten.

– Print een bericht uit over de regels in uw winkel en hang dit aan de buiten- en binnenzijde van uw winkel volgens de voorschriften van het Protocol Verantwoord Winkelen (zie de voorbeelden/posters hierboven).

– Het is belangrijk het besmettingsgevaar zo veel mogelijk te beperken. Neem hygiënemaatregelen: was de handen zeer regelmatig met zeep en/of een desinfecterend middel, raak uw gezicht niet aan, neem deurklinken, kassa, pinautomaat, toetsenbord, computermuis e.d. regelmatig af met een desinfecterend middel, volg alle andere door het RIVM gecommuniceerde adviezen op dit gebied. Kijk hier voor tips m.b.t. het schoonmaken van uw betaalautomaat.

– Hou zo veel mogelijk rond de anderhalve meter afstand van iedereen die in de winkel is.

– Schud dus ook geen handen.

– Het Protocol Verantwoord Winkelen bepaalt het volgende voor ondernemers die 1,5 meter niet kunnen waarborgen:

 • Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden.
 • Neem een intake af met de klant, waarin gezondheidsregels worden besproken.
 • Zorg dat de mensen met klantcontact elke ochtend hun temperatuur opmeten (zodat de veiligheid van de klant gewaarborgd is).

– Vraag medewerkers thuis te blijven als ze hoesten, niezen of andere (milde) ziekteverschijnselen vertonen en doe dit zelf ook als u klachten krijgt.

– Breng in kaart welke werkzaamheden echt door moeten gaan en welke mensen hierbij betrokken zijn.

– Doe administratief werk indien mogelijk thuis.

– Geef de maatregelen ook door aan uw medewerkers, laat ze zich hieraan houden en spreek ze erop aan als dat niet gebeurt.

Tips voor de omgang met klanten

– Vermijd (hand)contact bij het uitkiezen en passen van sieraden en horloges, vraag de klant de handen te ontsmetten voor dat de producten worden aangeraakt, ontsmet na afloop de producten indien mogelijk (pas op voor het effect van ontsmettingsmiddelen op natuurlijke materialen) en blijf tijdens en na afloop van de verkoophandelingen zelf handhygiëne betrachten (handen wassen en niet aan het gezicht komen).

– Vermijd (hand)contact bij het aannemen van reparaties: laat de klant het artikel zelf in het door u aangereikte zakje plaatsen, ontsmet het aangenomen sieraad of horloge indien mogelijk (pas op voor het effect van ontsmettingsmiddelen op natuurlijke materialen) en blijf tijdens en na afloop van de aanname-, reparatie-, teruggave- en betalingshandelingen zelf handhygiëne betrachten (handen wassen en niet aan het gezicht komen).

– Datzelfde geldt voor horloges waarvan de batterij vervangen moet worden: laat de klant het horloge zelf in het door u aangereikte zakje plaatsen, ontsmet het horloge indien mogelijk (pas op voor het effect van ontsmettingsmiddelen op natuurlijke materialen) en blijf tijdens en na afloop van de aanname, reparatie, teruggave en betalingshandelingen zelf handhygiëne betrachten (handen wassen en niet aan het gezicht komen).

– Buiten het lichaam kan het virus volgens het RIVM niet goed overleven; als u de reparatie of batterijwissel enkele dagen kunt laten liggen voordat u eraan begint dan zou het gevaar erdoor besmet te raken dus moeten zijn geweken. Maar ontsmet wel uw handen zodra uw het artikel in een reparatiezakje heeft gedaan en betracht te allen tijde de geadviseerde (hand)hygiënische maatregelen.

Gaatjes prikken

Het prikken van gaatjes en het nemen van iemands ringmaat kan niet op 1,5 meter afstand worden gedaan. De ondernemers en hun medewerkers moeten voor dit deel van hun werk ten tijde van COVID-19 de regels van de Handreiking: Veilig werken bij contactberoepen van het RIVM naleven. Klik hier voor meer informatie over het verantwoord schieten van gaatjes.

Voorbeelden van maatregelen in onze branche

Kijk hier voor voorbeelden van maatregelen die collega’s in de branche hebben genomen.

Het gebruik van schermen van plexiglas is voor winkelsituaties niet voorgeschreven. In sommige winkels (o.a. supermarkten) worden deze echter wel toegepast. Kijk hier voor een voorbeeld uit de juweliersbranche.

Adviezen van het RIVM voor onze branche

Kijk hier voor adviezen die wij van het RIVM hebben gevraagd en gekregen over reinigen en ontsmetten (let op: deze adviezen en/of maatregelen kunnen de komende tijd nog wijzigen).

En verder

Coronaloket voor ondernemers met vragen

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is telefonisch te bereiken via 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon. Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur.

Noodhulp voor mkb-ondernemers

Het kabinet heeft een omvangrijk steunpakket voor ondernemers vastgesteld. MKB Nederland (met de Nationale Winkelraad), VNO-NCW en Detailhandel Nederland zijn permanent betrokken bij het maken en het uitwerken van de plannen, in nauwe samenwerking met de aangesloten branches waaronder de Federatie Goud en Zilver. Vragen en opmerkingen van onze leden zijn welkom en worden meegenomen in het overleg.

Er zijn inmiddels diverse steunmaatregelen, die ook naast elkaar kunnen worden aangevraagd:

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): tegemoetkoming in de loonkosten.
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): inkomensondersteuning voor ondernemers (ook voor zzp-ers) en/of lening voor bedrijfskapitaal.
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): € 4.000 voor direct getroffen ondernemers.
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL).
 • Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).
 • Uitstel Belastingdienst (vraag uitstel aan, zet automatische incasso’s eventueel stop, dit geldt ook voor lokale belastingen zoals die van de waterschappen).
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO).
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits.
 • Klein Krediet Corona.
 • Energiebelastingen.

Kijk hier voor meer informatie over de genoemde steunmaatregelen. De site van MKB Nederland verschaft ook veel informatie voor ondernemers, klik hier.

Kijk hier voor informatie van de rijksoverheid over de financiële maatregelen.

Kijk hier voor informatie over belastinguitstel en bestuurdersaansprakelijkheid.

Kijk hier voor informatie over de fiscale maatregelen.

Kijk hier voor informatie over de NOW op de site van het UWV.

Kijk hier voor informatie over de (oude) TOGS-regeling of lees hier onze berichtgeving. 

Betrek uw financieel adviseur bij wat u kan en gaat doen.

Corona-calculator

MKB Nederland en VNO-NCW hebben een corona-calculator ontwikkeld die alle steunmaatregelen op een rij zet. Ondernemers krijgen snel inzicht in welke regelingen op hen van toepassing zijn, en een indicatie van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel. Ook wordt er een indicatie gegeven van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens. Alles staat bovendien overzichtelijk in één persoonlijk dashboard. Er is een directe link naar relevante aanvraagformulieren en er wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen. De calculator, waaraan KPMG Meijburg heeft meegewerkt, is veilig en werkt snel, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Veranderingen in de regelgeving worden verwerkt in de calculator.

Inspanningsverplichting tot het stimuleren van een ontwikkeladvies en scholing

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door, waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

Lees hier meer over de Inspanningsverplichting.

Pensioenfondsen

Het Pensioenfonds Detailhandel heeft een coronaloket geopend waar ondernemingen terecht kunnen om een verzoek tot uitstel van betaling in te dienen of een betalingsregeling te treffen. Voor meer informatie kijk hier.

Het Pensioenfonds Metaal en Techniek heeft een tijdelijk beleid voor werkgevers over betaling pensioenpremies ingesteld. Voor meer informatie kijk hier.

Arbeidsrechtelijke gevolgen

Het coronavirus zorgt bij werkgevers en werknemers voor vragen.

In dit artikel worden diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen behandeld, zoals rechten en plichten tijdens quarantaine, vrees voor besmetting, het sluiten van scholen en ziekte.

Op de website van de rijksoverheid staan antwoorden op veel gestelde vragen voor werkgevers: www.rijksoverheid.nl.

De cao voor juweliers maakt het (als dat al was afgesproken) mogelijk om werknemers flexibel in te zetten. Zie artikel 4.2 van de cao Retail Non-food.

Partijen bij de cao voor Retail Non-Food hebben afspraken gemaakt over de toepassing van de cao tijdens de coronacrisis: Download volgens bijlage.

Partijen bij de cao voor Retail Non-Food hebben besloten de startdatum van het individueel ontwikkelbudget (IOB) en de eerste inning te verschuiven naar 1 oktober aanstaande. Werkgevers in de juweliersbranche hebben hierover bericht ontvangen van het Sociaal Fonds Retail Non-Food.

Partijen bij de cao voor de Goud- en Zilvernijverheid hebben afgesproken dat tijdelijke dispensatie kan worden aangevraagd van de cao-loonsverhoging die ingaat per 1 juli 2020. Belangrijke voorwaarde is dat de meerderheid van de medewerkers het ermee eens is. In dat geval kan de werkgever de verhoging van 3,5% uitstellen tot 1 december 2020. Om de opgeschoven loonsverhoging te compenseren ontvangt de werknemer 29 extra vakantie-uren. Deze maatregel biedt dus de mogelijkheid om de loonsverhoging tijdelijk in vrije tijd uit te betalen voor meer liquiditeit en flexibiliteit, met als doel behoud van werkgelegenheid in de sector.

De dispensatie van de cao-loonsverhoging kan worden aangevraagd bij de Vakraad Metaal en Techniek. De aanvraag moet worden ingediend per post (Postbus 93235, 2509 AE Den Haag) of e-mail (info@vakraad.nl).

Klik hier voor de tekst van de maatregelen Metaal en Techniek inzake Corona-virus.

Overleg met collega-winkeliers en lokale winkeliersvereniging

Worden er in uw winkelgebied speciale maatregelen genomen? Houd contact met collega-winkeliers en uw winkeliersvereniging voor meer informatie.

Overleg met leveranciers

Overleg met uw leveranciers over zaken als bestelde artikelen, betalingstermijnen en after sales.

Steunakkoord met verhuurders

Na intensieve onderhandelingen is een tweede steunakkoord getekend tussen de retailersector en de vastgoedsector. Het Steunakkoord 2.0 geldt niet als algemene regel maar biedt handvatten voor maatwerkoplossingen tussen retailers en verhuurders. De belangrijkste afspraak is dat de partijen voorstellen om voor de maanden april en mei 50% van de huur kwijt te schelden en dat de huur van juni voor 50% wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

Klik hier voor het eerste steunakkoord.

Klik hier voor het Steunakkoord 2.0.

Veel gestelde vragen
Klik hier voor FAQ’s die gepubliceerd zijn over het Steunakkoord.