Het is al weer bijna 10 jaar geleden dat er voor het laatst een arbeidsmarktonderzoek in de branche voor de uurwerktechniek heeft plaatsgevonden. De brancheorganisatie Federatie Goud en Zilver en de Vakschool Schoonhoven die de unieke mbo-opleidingen Medewerker uurwerktechniek en Uurwerktechnicus aanbieden, hebben behoefte aan meer kennis over de huidige en toekomstige arbeidsmarkt van de uurwerktechniek. Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB is gestart met de voorbereidingen van een arbeidsmarktonderzoek. Wij zijn benieuwd naar uw prognose voor de toekomstige werkgelegenheid binnen uw branche.

In samenwerking met de brancheorganisatie Federatie Goud en Zilver organiseert het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB een arbeidsmarktonderzoek, met als doel om het arbeidsmarktperspectief in kaart te brengen, inzicht te krijgen in actuele en innovatieve ontwikkelingen vanuit de bedrijven en een goed beeld te krijgen over de aansluiting van de opleiding Uurwerktechnicus op de arbeidsmarkt. Uw ervaring en visie als zzp’er of als werkgever van uurwerktechnici is daarom zeer belangrijk!

Deelname

Wij willen u daarom uitnodigen deel te nemen aan de enquête ‘Arbeidsmarktmonitor uurwerktechniek‘. Het onderzoeksbureau dat hierbij ondersteunt is Rijnland Advies. Uiterlijk eind juni 2022 ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. Het invullen van de enquête kost ongeveer 20 minuten van uw tijd. De gegevens worden anoniem door Rijnland Advies verwerkt.

Uw medewerking is essentieel voor het verkrijgen van een goede arbeidsmarktmonitor. Na verwerking van de resultaten ontvangt u via de mail de Arbeidsmarktmonitor uurwerktechniek 2022.

Bent u niet de juiste contactpersoon voor de enquête of wilt u de enquête niet ontvangen? Wilt u dit dan doorgeven aan email adres s.vanlingen@s-bb.nl of telefonisch via 06-83862794.

Alvast hartelijk dank voor uw inzet.