Organisaties

Hieronder vindt u een overzicht van organisaties die voor u als ondernemer in de goud-, zilver- en uurwerkenbranche van belang kunnen zijn.

Sinds haar oprichting in 1988 is JUWON uitgegroeid tot de toonaangevende (onderlinge) verzekeringsmaatschappij voor juweliers, goud- en zilversmeden en uurwerkherstelbedrijven met inmiddels bijna 800 aangesloten leden-verzekerden. Op basis van haar jarenlange (schade)ervaringen bij de verzekering van juweliers-, edelsmid- en uurwerkherstelbedrijven heeft de JUWON veel kennis op dit gebied in huis. JUWON adviseert haar leden-verzekerden dan ook op het gebied van te nemen organisatorische-, elektronische- en bouwkundige maatregelen. Middels premierestituties of extra premiekortingen profiteren de leden bovendien van positieve bedrijfsresultaten.

Juwon
Poortdijk 34A
3402 BS IJsselstein
030-687 81 59
www.juwon.nl
info@juwon.nl

Door de Waarborgwet 1986 wordt, door middel van wettelijke keurtekens, gegarandeerd dat een voorwerp het juiste gehalte aan platina, goud en/of zilver bevat. Ieder platina, gouden of zilveren voorwerp dat in Nederland wordt verhandeld, moet voorzien zijn van een in Nederland geldig keurteken.

Ook keurtekens uit vele Europese landen worden erkend (zoals Finland, Frankrijk, Ierland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Slovenië, Tsjechië, Noorwegen, Polen en Zweden), indien deze zijn aangebracht door een onafhankelijke, door de overheid aangestelde, waarborginstelling. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de waarborginstellingen.

De woorden platina, goud, zilver en/of edelmetaal mogen niet worden gebruikt voor voorwerpen die niet aan het laagste wettelijke gehalte voldoen. Het niet nakomen van deze en andere in de Waarborgwet vermelde verplichtingen is een economisch delict, strafbaar gesteld bij de wet op de economische delicten (WED).

Waarborginstellingen in Nederland:

WaarborgHolland
Postbus 1075
2800 BB Gouda

0182-589 300
info@waarborg.nl
www.waarborg.nl

Edelmetaal Waarborg Nederland
Postbus 17
8500 AA Joure
Polderboskdyk 13A
8501 ZJ Joure

0513-468 111
info@ewnederland.nl
www.ewnederland.nl

Agentschap Telecom is belast met het toezicht op de naleving van de Waarborgwet. De medewerkers van Agentschap Telecom controleren of de aanbiedende partijen zich aan de bepalingen in de wet houden.

Agentschap Telecom
Piet Mondriaanlaan 54
3812 GV Amersfoort

033-460 08 00
info@agentschaptelecom.nl

Het Nederlands Edelsteen Laboratorium maakt deel uit van Naturalis Biodiversity Center en wordt in stand gehouden in samenwerking met de Federatie Goud en Zilver. Het Nederlands Edelsteen Laboratorium is al meer dan 50 jaar een onafhankelijke en betrouwbare instelling, waar zowel het bedrijfsleven als particulieren terechtkunnen voor een objectief oordeel over de identiteit van edelstenen en parels.

U kunt voor de volgende zaken terecht bij het Edelsteen Laboratorium:

  • Identificatie van edelstenen, synthetische stenen en imitaties;
  • Identificatie van natuurlijke, gecultiveerde en imitatieparels;
  • Diamantgradering (bepalen van het gewicht, de kleur, de zuiverheid en de kwaliteit van het slijpsel);
  • Onderzoek naar de oorsprong van de kleur in fantasie gekleurde diamanten;
  • Vaststelling van een eventuele behandeling van edelstenen of parels;
  • Vaststelling van de dikte van de parelmoerlaag in gecultiveerde parels (op verzoek).

Naar aanleiding van elk onderzoek wordt een internationaal erkend rapport opgesteld, in overeenstemming met de richtlijnen van CIBJO (Confédération Internatinal de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des Diamants, Perles et Pierres).

Onderzoeksmethoden
Omdat edelstenen en parels meestal veel waard zijn, worden bij de onderzoeken geen methoden gebruikt, waarmee de steen of parel beschadigd kan worden. Het laboratorium gebruikt daarom alleen “non-destructieve” methoden.

Postadres:
Postbus 9517
2300 RA Leiden

Bezoekadres:
Darwinweg 2
2333 CR Leiden

071-751 9661 / 071-751 9665 / 071-751 9687
www.naturalis.nl
contact@naturalis.nl

OOGZ staat voor Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Goud- en Zilvernijverheid. Dit fonds houdt zich bezig met de opleidingen en de ontwikkelingen op opleidingsgebied binnen de goud- en zilvernijverheid. In OOGZ werken de Vereniging Goud- en Zilversmeden, FNV Metaal, CNV Vakmensen en de Unie samen.

OOGZ biedt de volgende diensten:

  • Ondersteuning van werkgevers en werknemers bij om-, her- en bijscholing;
  • Subsidiëren van het volgen van allerlei opleidingen;
  • Bevorderen van het leerlingwezen door subsidiëring en organisatorische ondersteuning;
  • Subsidiëren van onderzoek.

Het secretariaat van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds is gevestigd in het Federatiekantoor:
Röntgenlaan 11
2719 DX Zoetermeer
oogz@fgz.nl

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is het officiële bureau voor de registratie van merken, modellen en tekeningen in de Benelux.

Daarnaast biedt het BBIE de mogelijkheid om het bestaan van ideeën, concepten, ontwerpen, prototypes enz. vast te leggen in het i-DEPOT.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Postbus 90404
2509 LK Den Haag

Bordewijklaan 15
2591 XR Den Haag

070-349 11 11
www.boip.int
info@boip.int

De Federatie TMV is dé beroepsorganisatie voor gecertificeerde RegisterTaxateurs, RegisterMakelaars en RegisterVeilinghouders in roerende zaken.

Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken
Postbus 4076
5004 JB Tilburg

ten kantore van Wissenraet van Spaendonck Tilburg B.V.
Reitseplein 8
5037 AA Tilburg

013-59 44 140
www.federatie-tmv.nl
federatie.tmv@bdn.nl

Op 1 augustus 2015 startte de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan.
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Postbus 7259
2701 AG Zoetermeer
Louis Braillelaan 24
2719 EJ Zoetermeer
088-338 00 00 (servicedesk)

MKB-Nederland
Postbus 93002
2509 AA Den Haag

De Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

070-349 09 09
ww.mkb.nl
info@mkb.nl

VNO-NCW
Postbus 93002
2509 AA Den Haag

De Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

070-349 03 49
www.vno-ncw.nl
informatie@vno-ncw.nl

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) verzorgt de pensioenregeling voor de bedrijfstak Metaal en Techniek. PMT is in omvang het derde pensioenfonds van Nederland. Het fonds is geen commerciële organisatie en heeft niet het doel om winst te behalen.

Pensioenfonds Metaal en Techniek
Postbus 30020
2500 GA Den Haag

Prinses Beatrixlaan 15
2595 AK Den Haag

T 070-316 08 60
www.bpmt.nl

Panteia v/h EIM b.v.
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer

T 079-322 20 00
www.panteia.nl
info@panteia.nl

Centraal Bureau Statistiek Den Haag
Postbus 24500
2490 HA Den Haag

Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

T 070-337 38 00 (niet voor statistisch inhoudelijke vragen)

Centraal Bureau Statistiek Heerlen
Postbus 4481
6401 CZ Heerlen

CBS-weg 11
6412 EX Heerlen

T 045-570 60 00 (niet voor statistisch inhoudelijke vragen)
www.cbs.nl