Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken

Gelukkig komt het niet vaak voor, maar het kán gebeuren: een consument heeft een klacht en komt daar samen met zijn juwelier of goudsmid niet uit. Wat nu?

De eerste stap is de klacht neerleggen bij het onafhankelijke bemiddelingsbureau van de FGZ. Vaak worden geschillen door bemiddeling namelijk naar tevredenheid opgelost. Als bemiddeling via de FGZ geen optie is of niet tot een oplossing leidt, kan de kwestie ingediend worden bij de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken. Voorwaarde is wel dat de desbetreffende ondernemer hierbij is aangesloten. Deze commissie wordt gevormd door een aantal onafhankelijke deskundigen die zich buigen over het conflict. Zij doen een bindende uitspraak waar zowel de ondernemer als de consument zich aan moet houden. Bij deze procedure is de FGZ niet betrokken. Behandeling door de Geschillencommissie kost € 77,50.

Algemene voorwaarden verplicht

Ondernemers die zich registreren bij de Geschillencommissie zijn verplicht de algemene leveringsvoorwaarden te hanteren die de FGZ met de Consumentenbond heeft afgesproken en dienen zich te verzekeren tegen de meest voorkomende risico’s in hun bedrijf.

Voordelen van registratie

 • De klachtafhandeling door de Geschillencommissie is deskundig, efficiënt en onpartijdig. Dat houdt in dat de relatie met de klant niet hoeft te lijden onder de afloop van de zaak;
 • Geregistreerde ondernemers laten op voorhand zien dat ze klachten serieus nemen. Dat wekt vertrouwen bij de klant;
 • Geregistreerde ondernemers maken gebruik van de algemene voorwaarden;
 • Geregistreerde ondernemers laten zien dat ze kwaliteit belangrijk vinden. Dat draagt bij aan het onderscheidend vermogen van de onderneming;
 • Uitspraken van de Geschillencommissie moeten door beide partijen worden nagekomen. Dit geldt ook voor de consument als die in het ongelijk wordt gesteld;
 • Hulp van een advocaat of rechtsbijstand is niet nodig (maar mag wel).

Kosten

Registratie bij de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken is kosteloos voor leden van de FGZ. Download hieronder het registratieformulier.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken op www.sgc.nl.

Promotiemiddelen

Om uw betrouwbaarheid direct zichtbaar te maken in uw zaak, zijn diverse middelen te bestellen bij de FGZ via: federatie@fgz.nl.

 • Vouwfolder Algemene voorwaarden (€ 24,95 per 100 stuks)
 • Deur/balieschild (€ 14,95 per stuk)
 • Deursticker (€ 3,95 per stuk)
 • Algemene folder voor ondernemers ‘Klachten? Die hoeft u niet alleen op te lossen’ (PDF, gratis)
 • PDF Algemene Voorwaarden (PDF, gratis)
 • 7-stappenfolder Geschillencommissie (€ 14,95 per 35 stuks)

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten.

(Klik op een van onderstaande foto’s voor een vergroting)