Bemiddelingsbureau FGZ

Gelukkig komt het niet vaak voor, maar het kán gebeuren: een consument heeft een klacht en komt daar samen met u niet uit. Wat nu?

De eerste stap is de klacht neerleggen bij het onafhankelijke bemiddelingsbureau van de FGZ. Vaak worden geschillen door bemiddeling namelijk naar tevredenheid opgelost. Is dit niet mogelijk of wordt het geschil niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken. De ondernemer dient hier wel geregistreerd te zijn.

Bemiddelingsbureau FGZ

Het Bemiddelingsbureau behandelt in principe alleen geschillen met ondernemers die bij de FGZ zijn aangesloten. Klachten dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Het bureau geeft geen bindend oordeel, maar probeert door bemiddeling tot een oplossing van het geschil te komen.

Heeft u een geschil met een klant, komt u er samen niet uit én bent u aangesloten bij de FGZ?
Neemt u dan contact op met het Bemiddelingsbureau van de Federatie Goud en Zilver via federatie@fgz.nl.

Geschil nog niet opgelost?

Is het geschil nog niet opgelost met behulp van het Bemiddelingsbureau? Dan kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken (u dient hier wel geregistreerd te zijn). Klik hier voor meer informatie.