Gedragscode voor juweliers en goudsmeden2021-12-20T13:58:15+01:00

Gedragscode voor juweliers en goudsmeden

Convenant verantwoord goud

Hoewel het meeste goud voor de sieraden die in Nederland geproduceerd worden afkomstig is uit recycling, is een deel van de sieraden die verkocht worden afkomstig uit de mijnbouw. Zowel in grote als kleine mijnbouw wereldwijd vinden mensenrechtenschendingen plaats en wordt het milieu op een onherstelbare wijze belast. Daarom wil de branche een bijdrage leveren aan verbeteringen in de internationale goudsector. Hiervoor is de medewerking nodig van zoveel mogelijk vakgenoten.

Convenant Verantwoord Goud

Op 19 juni 2017 sloot een brede coalitie in de goudsector het IMVO-convenant Verantwoord Goud. De samenwerking bestaat uit juweliers, goudsmeden, elektronica-industrie, recyclers, ngo’s, vakbonden en overheid. Het doel van het convenant is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, mensenrechten en het milieu worden gerespecteerd. De Federatie Goud en Zilver (FGZ) en het Nederlands Gilde van Goudsmeden (NGG) zijn ondertekenaars van dit convenant. Het convenant is verder ondertekend door een groot aantal grote bedrijven in de branche. Zij willen zich samen met de andere partijen inzetten voor een eerlijke en schone goudindustrie.

Leden ondertekenen Gedragscode

Naar aanleiding van het IMVO-convenant Verantwoord Goud hebben de FGZ en het NGG een gedragscode voor hun leden (vaak kleinere bedrijven) opgesteld. Het doel van de gedragscode is om bedrijven te helpen om hun bevoorradingsketen transparant te maken. Leden die de gedragscode ondertekenen werken ernaartoe dat het goud dat zij verkopen op verantwoorde wijze is verkregen en afkomstig is van leveranciers die aan kunnen tonen dat zij opereren volgens de MVO-richtlijnen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Door het ondertekenen van de gedragscode spreken zij zich uit tegen mogelijke risico’s in de sector, zoals bijvoorbeeld kinderarbeid, kwikvervuiling en conflicten rondom goudmijnen.

Wat wordt er van u verwacht?

– ieder jaar informeert u bij uw goudleveranciers of zij kunnen aantonen dat zij de MVO-richtlijnen van de OESO naleven, of zij weten wie de raffineerders zijn van het goud dat zij gebruiken en hoe zij omgaan met MVO-risico’s in de keten voor hen (hiervoor zijn voorbeeldbrieven verkrijgbaar)
– de antwoorden die u ontvangt geeft u door aan de FGZ (die dit vervolgens – geanonimiseerd – deelt met de SER)
– u informeert uw medewerkers over de gedragscode en de eventuele gevolgen voor hun werkzaamheden (zodat de klanten geïnformeerd kunnen worden over de herkomst van het goud dat u verkoopt)
– u maakt kenbaar dat u de gedragscode volgt (door een verklaring op uw website te plaatsen)
– u staat open voor de mogelijkheid om goud te kopen uit de speciale positive impact-projecten die uitgevoerd worden onder het convenant.

Tekenen?

Bent u ook overtuigd dat we de handen ineen moeten slaan en ons gezamenlijk sterk moeten maken om goud van verantwoorde bronnen te kopen en dat de consument kunnen laten zien? Onderteken dan de gedragscode.

Meer informatie

  • Klik hier voor de volledige tekst van de Gedragscode Verantwoord Goud.
  • Klik hier voor het deelnameformulier dat u kunt ondertekenen en mailen naar het secretariaat, federatie@fgz.nl. Per post kan het gestuurd worden naar Federatie Goud en Zilver, Röntgenlaan 11, 2719 DX Zoetermeer.
  • Klik hier voor informatie over het Convenant Verantwoord Goud.

Indien u de gedragscode ondertekent ontvangt u:

  • Een statement voor op uw website.
  • Een model voor een brief aan uw leveranciers.
  • Een toelichting met instructies.

Artikelen in Edelmetaal

Eerdere berichten:

Goud in de media; teken de gedragscode

In kranten en op televisie wordt met regelmaat bericht over de ernstige misstanden die voorkomen bij de winning van goud. De Nederlandse branche erkent deze misstanden, maar merkt daarbij op dat de bekende leveranciers bij wie de goudsmeden in Nederland hun goud kopen alleen goud leveren dat afkomstig is uit recycling of van gecertificeerde raffinaderijen. Om toch een bijdrage te leveren aan verbeteringen in de internationale goudsector is de medewerking nodig van zoveel mogelijk vakgenoten.

23 april 2021|

Aunexum investeert in kleinschalige goudmijnbouw

Goudbedrijf Aunexum Precious Metals Group en Solidaridad gaan samen investeren in verantwoorde kleinschalige goudmijnbouw. Ze onderzoeken geschikte technieken voor kwikvrije goudmijnbouw in Ghana en Tanzania. Ook worden de mogelijkheden voor rechtstreekse inkoop van verantwoord goud uit kleinschalige mijnbouw onderzocht.

10 december 2019|

Convenant Verantwoord Goud

De Nederlandse sieradenbranche doet het goed; het grootste deel van het goud dat gebruikt wordt voor sieraden en horloges is gerecycled of gekocht via gecertificeerde mijnen. Evengoed wil de branche een bijdrage leveren aan verbeteringen in de internationale goudsector. Voor deze bijdrage heeft de branche de medewerking nodig van zoveel mogelijk vakgenoten. Grote bedrijven worden gestimuleerd het Convenant Verantwoord Goud te tekenen, kleinere bedrijven die zijn aangesloten bij de Federatie Goud en Zilver (FGZ) kunnen een gedragscode ondertekenen die speciaal voor dit doel is opgesteld.

29 januari 2019|

Structurele aanpak problemen goudsector door samenwerking

Afgelopen jaar is het aantal bedrijven dat zich aansloot bij het Convenant Verantwoord Goud gegroeid. Meerdere aangesloten bedrijven hebben publiekelijk verklaard op een meer duurzame manier te gaan produceren. Ook is een gezamenlijk traject om kinderarbeid tegen te gaan in de goudmijnen van Oeganda van start gegaan. Dat staat in de eerste jaarrapportage dat het convenant vandaag publiceert.

4 oktober 2018|

Hofleverancier Steltman ondertekent Goudconvenant

Steltman Juwelier sluit zich aan bij het Convenant Verantwoord Goud. Steltman is met twee winkels in Den Haag één van de oudste juweliers van Nederland. Met een zelfs koninklijke clientèle en een eigen atelier geniet Steltman veel bekendheid. Met de ondertekening krijgt het Convenant Verantwoord Goud krijgt er weer een partij bij.

30 april 2018|

Tekenen voor Verantwoord Goud

De goudsector in Nederland zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Alhoewel verreweg het meeste goud voor sieraden in Nederland uit recycling komt, is het belangrijk dat het níeuwe goud dat gebruikt wordt slechts afkomstig is van mijnen die verantwoord werken. Om dat te bewerkstelligen ondertekenden producenten van sieraden en elektronica, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid op 19 juni het IMVO Convenant Verantwoord Goud. [Lees meer...]

23 juni 2017|

Dit doet de Federatie Goud en Zilver

De Federatie Goud en Zilver behartigt de belangen van de ondernemers die in deze branche werkzaam zijn, dat wil zeggen: de juweliers, de uurwerktechnici, de goud- en zilversmeden, de groothandelaren en de fabrikanten.

Meer informatie over de FGZ

Word lid en profiteer van de voordelen

De leden van de FGZ profiteren van een groot aantal voordelen.

Meer informatie over lid worden

Vacatures in de branche

Werken bij een juwelier, goud- of zilversmid? Of ambieer je een functie bij toeleverancier? Kijk hier voor vacatures bij aangesloten leden van de FGZ en stap onze branche binnen!

Bekijk actuele vacatures

Ga naar de bovenkant