Convenant verantwoord goud

Hoewel het meeste goud voor de sieraden die in Nederland geproduceerd worden afkomstig is uit recycling, is een deel van de sieraden die verkocht worden afkomstig uit de mijnbouw. Zowel in grote als kleine mijnbouw wereldwijd vinden mensenrechtenschendingen plaats en wordt het milieu op een onherstelbare wijze belast. Daarom wil de branche een bijdrage leveren aan verbeteringen in de internationale goudsector. Hiervoor is de medewerking nodig van zoveel mogelijk vakgenoten.

Convenant Verantwoord Goud
Op 19 juni 2017 sloot een brede coalitie in de goudsector het IMVO-convenant Verantwoord Goud. De samenwerking bestaat uit juweliers, goudsmeden, elektronica-industrie, recyclers, ngo’s, vakbonden en overheid. Het doel van het convenant is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, mensenrechten en het milieu worden gerespecteerd. De Federatie Goud en Zilver (FGZ) en het Nederlands Gilde van Goudsmeden (NGG) zijn ondertekenaars van dit convenant. Het convenant is verder ondertekend door een groot aantal grote bedrijven in de branche. Zij willen zich samen met de andere partijen inzetten voor een eerlijke en schone goudindustrie.

Leden ondertekenen Gedragscode
Naar aanleiding van het IMVO-convenant Verantwoord Goud hebben de FGZ en het NGG een gedragscode voor hun leden (vaak kleinere bedrijven) opgesteld. Het doel van de gedragscode is om bedrijven te helpen om hun bevoorradingsketen transparant te maken. Leden die de gedragscode ondertekenen werken ernaartoe dat het goud dat zij verkopen op verantwoorde wijze is verkregen en afkomstig is van leveranciers die aan kunnen tonen dat zij opereren volgens de MVO-richtlijnen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Door het ondertekenen van de gedragscode spreken zij zich uit tegen mogelijke risico’s in de sector, zoals bijvoorbeeld kinderarbeid, kwikvervuiling en conflicten rondom goudmijnen.

Wat wordt er van u verwacht?
– ieder jaar informeert u bij uw goudleveranciers of zij kunnen aantonen dat zij de MVO-richtlijnen van de OESO naleven, of zij weten wie de raffineerders zijn van het goud dat zij gebruiken en hoe zij omgaan met MVO-risico’s in de keten voor hen (hiervoor zijn voorbeeldbrieven verkrijgbaar)
– de antwoorden die u ontvangt geeft u door aan de FGZ (die dit vervolgens – geanonimiseerd – deelt met de SER)
– u informeert uw medewerkers over de gedragscode en de eventuele gevolgen voor hun werkzaamheden (zodat de klanten geïnformeerd kunnen worden over de herkomst van het goud dat u verkoopt)
– u maakt kenbaar dat u de gedragscode volgt (door een verklaring op uw website te plaatsen)
– u staat open voor de mogelijkheid om goud te kopen uit de speciale positive impact-projecten die uitgevoerd worden onder het convenant.

Tekenen?
Bent u ook overtuigd dat we de handen ineen moeten slaan en ons gezamenlijk sterk moeten maken om goud van verantwoorde bronnen te kopen en dat de consument kunnen laten zien? Onderteken dan de gedragscode.

Meer informatie

  • Klik hier voor de volledige tekst van de Gedragscode Verantwoord Goud.
  • Klik hier voor het deelnameformulier dat u kunt ondertekenen en mailen naar het secretariaat, federatie@fgz.nl. Per post kan het gestuurd worden naar Federatie Goud en Zilver, Röntgenlaan 11, 2719 DX Zoetermeer.
  • Klik hier voor informatie over het Convenant Verantwoord Goud.

Indien u de gedragscode ondertekent ontvangt u:

  • Een statement voor op uw website.
  • Een model voor een brief aan uw leveranciers.
  • Een toelichting met instructies.

Artikelen in Edelmetaal