Convenant verantwoord goud

De Nederlandse sieradenbranche doet het goed; het grootste deel van het goud dat gebruikt wordt voor sieraden en horloges is gerecycled of gekocht via gecertificeerde mijnen. Evengoed wil de branche een bijdrage leveren aan verbeteringen in de internationale goudsector. Voor deze bijdrage heeft de branche de medewerking nodig van zoveel mogelijk vakgenoten. Grote bedrijven worden gestimuleerd het Convenant Verantwoord Goud te tekenen, kleinere bedrijven die zijn aangesloten bij de Federatie Goud en Zilver (FGZ) kunnen een gedragscode ondertekenen die speciaal voor dit doel is opgesteld.

Hoe werkt het?
Juweliers en goudsmeden die de gedragscode ondertekenen werken ernaartoe dat het goud dat zij verkopen op verantwoorde wijze verkregen is. Wat wordt er van hen verwacht als zij deze code tekenen?

  • Ieder jaar informeren zij bij hun goudleveranciers of zij kunnen aantonen dat zij de OESO-richtlijnen op dit gebied naleven;
  • Deze informatie geven zij door aan de FGZ (die dit vervolgens – geanonimiseerd – deelt met de SER);
  • Zij informeren hun medewerkers over de gedragscode en de eventuele gevolgen voor hun werkzaamheden (zodat de klanten geïnformeerd kunnen worden over de herkomst van het goud dat zij verkopen);
  • Zij maken kenbaar dat zij de gedragscode volgen (door deze op hun website te plaatsen);
  • Zij staan open voor de mogelijkheid om goud te kopen uit de speciale positive impact-projecten die uitgevoerd worden onder het convenant.


Meer informatie

  • Klik hier voor de volledige tekst van de Gedragscode Verantwoord Goud
  • Klik hier voor informatie over het Convenant Verantwoord Goud.


Artikelen in het vakblad Edelmetaal

Controle
Jaarlijks wordt door de secretariaat van de FGZ een steekproef gehouden onder een wisselende groep leden die de gedragscode hebben getekend om na te gaan of de gedragscode wordt nageleefd.
Schendingen van de gedragscode kunnen worden gemeld bij het bestuur van de FGZ.
Leden die de gedragscode hebben getekend maar zich er niet aan houden zullen daarop worden aangesproken en bij volharding in hun gedrag het recht verliezen om uit te dragen dat zij de Gedragscode hebben getekend en dat zij zich daarmee aan de richtlijnen van de OESO houden.
De gedragscode past binnen de doelstellingen van de brancheorganisatie. De statutaire bepalingen van de brancheorganisatie worden in acht genomen met betrekking tot naleving van deze gedragscode.