Het meeste goud voor de sieraden en horloges die in Nederland geproduceerd en verkocht worden is afkomstig uit recycling of van bekende mijnen. Evengoed wil de branche een bijdrage leveren aan verbeteringen in de internationale goudsector, niet alleen door goud met een verdachte of zelfs foute herkomst buiten de keten te houden maar ook door kleine mijnen te helpen om hun werkwijze te verbeteren. Hiervoor is de medewerking nodig van zoveel mogelijk vakgenoten.

Grote bedrijven adviseren we om het convenant Verantwoord Goud te tekenen, kleinere bedrijven die lid zijn van de FGZ of van het Nederlandse Gilde van Goudsmeden kunnen de gedragscode ondertekenen die speciaal voor dit doel is opgesteld. Op deze wijze dragen de bedrijven bij aan een transparante en verantwoorde keten en kunnen zij dit ook aan hun klanten laten zien.

Berichten in de media
Helaas komen er in diverse regio’s en landen ernstige misstanden voor bij de winning van goud, zowel voor wat betreft de wijze waarop wordt omgegaan met de betrokken mensen als waarop wordt omgegaan met de natuur en het milieu. Met enige regelmaat wordt daarover bericht in kranten en op televisie. Vaak maakt men daarbij geen onderscheid tussen het goud dat daar gewonnen wordt en het goud dat op de Nederlandse markt komt. De Nederlandse branche erkent de voorkomende misstanden bij de winning van goud. Daarnaast moet echter worden opgemerkt dat de bekende leveranciers bij wie de goudsmeden in Nederland hun goud kopen alleen goud leveren dat afkomstig is uit recycling of van gecertificeerde raffinaderijen. Deze raffinaderijen worden door onafhankelijke instanties (zoals de London Bullion Market Association, zie www.lbma.org.uk) gecontroleerd op hun bedrijfsprocessen en zijn verplicht om de herkomst van het goud dat zij verwerken te controleren (o.a. door de samenstelling van het ruwe goud te analyseren en vergelijken, dat noemt men ook wel fingerprinting of gold).

Convenant Verantwoord Goud
Op 19 juni 2017 sloot een brede coalitie in de goudsector het IMVO-convenant Verantwoord Goud. De samenwerking bestaat uit juweliers, goudsmeden, elektronica-industrie, recyclers, ngo’s, vakbonden en overheid. Het doel van het convenant is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, mensenrechten en het milieu worden gerespecteerd. Het convenant draagt bij aan kleine veranderingen die op wereldniveau grote impact moeten hebben. De Federatie Goud en Zilver (FGZ) en het Nederlands Gilde van Goudsmeden (NGG) zijn ondertekenaars van dit convenant. Het convenant is verder ondertekend door een groot aantal grote bedrijven in de branche. Zij willen zich samen met de andere partijen inzetten voor een eerlijke en schone goudindustrie.

Leden ondertekenen Gedragscode
Naar aanleiding van het IMVO-convenant Verantwoord Goud hebben de FGZ en het NGG een gedragscode voor hun leden (vaak kleinere bedrijven) opgesteld. Het doel van de gedragscode is om bedrijven te helpen om hun bevoorradingsketen transparant te maken. Leden die de gedragscode ondertekenen werken ernaartoe dat het goud dat zij verkopen op verantwoorde wijze is verkregen en afkomstig is van leveranciers die aan kunnen tonen dat zij opereren volgens de MVO-richtlijnen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Door het ondertekenen van de gedragscode spreken zij zich uit tegen mogelijke risico’s in de sector, zoals bijvoorbeeld kinderarbeid, kwikvervuiling en conflicten rondom goudmijnen.

Wat wordt er van de FGZ-leden verwacht?
• Ieder jaar informeert het FGZ-lid bij zijn goudleveranciers of deze kan aantonen dat zij de MVO-richtlijnen van de OESO naleven, of zij weten wie de raffineerders zijn van het goud dat zij gebruiken en hoe zij omgaan met MVO-risico’s in de keten voor hen (hiervoor zijn voorbeeldbrieven verkrijgbaar)
• De antwoorden die het FGZ-lid ontvangt geeft hij/zij door aan de FGZ (die dit vervolgens – geanonimiseerd – deelt met de SER)
• Het FGZ-lid informeert zijn/haar medewerkers over de gedragscode en de eventuele gevolgen voor hun werkzaamheden (zodat de klanten geïnformeerd kunnen worden over de herkomst van het goud dat wordt verkocht)
• Het FGZ-lid maakt kenbaar dat hij/zij de gedragscode volgt (bijvoorbeeld door een verklaring op zijn/haar website te plaatsen)
• Het FGZ-lid staat open voor de mogelijkheid om goud te kopen uit de speciale positive impact-projecten die uitgevoerd worden onder het convenant.

Tekenen?
Bent u als FGZ- of NGG-lid ook overtuigd dat we de handen ineen moeten slaan en ons gezamenlijk sterk moeten maken om goud van verantwoorde bronnen te kopen en dat de consument kunnen laten zien? Onderteken dan de gedragscode!
Klik hier voor meer informatie over het convenant Verantwoord Goud.

Samen staan we sterker
Uiteraard is het van groot belang dat zoveel mogelijk bedrijven in de sieraden- en horlogebranche hun steentje bijdragen aan het verbeteren van de goudsector. Samen staan we immers sterker. Ook andere branches binnen de goudsector leveren een bijdrage. Zo ontwikkelt Fairphone samen met Philips, Solidaridad, Stop Kinderarbeid, Unicef en FairTrade een project om kinderarbeid in kleine mijnen aan te pakken. De verwachting is dat andere partijen zich hierbij aansluiten.