Naleving Waarborgwet

Al meer dan zeshonderd jaar worden edelmetalen voorwerpen gecontroleerd op het gehalte aan edelmetaal. Daarmee is dit de oudste vorm van consumentenbescherming in Nederland. De controle binnen de sieraden- en horlogebranche wordt gedaan door Agentschap Telecom; deze instantie houdt toezicht op de naleving van de Metrologie- en Waarborgwet. Dat betekent dat alle ondernemingen in de branche bezoek kunnen krijgen van een inspecteur.

Wat moet gekeurd worden?

Alle ondernemingen die producten van edelmetaal verkopen moeten ervoor zorgen dat deze gekeurd zijn. Vrijgesteld van de keuring zijn gouden artikelen die minder dan 1 gram goud bevatten en zilveren voorwerpen met minder dan 8 gram zilver (en een beperkt aantal specifieke voorwerpen, na te lezen op de website van Agentschap Telecom). Deze hoeven niet voorzien te worden van een keurmerk.

Wordt een controle van tevoren aangekondigd?

De inspecteurs van Agentschap Telecom bezoeken steekproefsgewijs wekelijks een aantal bedrijven in de sieraden- en horlogebranche. De controles worden niet van tevoren aangekondigd. Juweliers, maar ook goudsmeden die sieraden verkopen, kunnen onverwacht met een controle te maken krijgen. Ook sieraden die via websites, leveranciers/groothandels, beurzen, braderieën en markten worden aangeboden worden gekeurd op de vereiste keurmerken. De bevindingen van iedere inspectie worden in een systeem vastgelegd.

Hoe verloopt een inspectie?

Voordat een inspecteur aan een controle begint wordt eerst in het systeem gekeken of de betreffende juwelier in het verleden al eens is gecontroleerd en of er bijzonderheden zijn vastgesteld. Bij binnenkomst stelt de inspecteur, die te herkennen is aan zijn blauwe Metrologie en Waarborg-jas, zich voor en toont als legitimatie zijn toezichthouderspas. Hij vertelt de juwelier vervolgens dat hij voor een controle van de Waarborgwet komt en legt uit wat hij gaat doen. Tijdens de controle wordt er samen met de juwelier een aantal sieraden verzameld. Met een speciale loep wordt gekeken of de vereiste keurtekens in de sieraden staan. Als meer dan tien procent van de gecontroleerde sieraden niet in orde is, dan scoort de juwelier onvoldoende en komt een van de inspecteurs terug voor een hercontrole. Na de waarborgcontrole wordt aan de juwelier gevraagd of hij ook goud inkoopt. Als dat zo is, dan wordt ook meteen de weegschaal gecontroleerd. Op deze manier kunnen twee controles tijdens één bezoek uitgevoerd worden. Als de weegschaal is gekeurd en goed weegt dan wordt de controle afgerond.

Wat wordt er precies gecontroleerd?

Bij een inspectie worden tachtig voorwerpen gecontroleerd. Ook het goud en zilver dat op voorraad is, in de kluis ligt of klaar staat voor een bestelling kan tijdens een controle worden meegenomen. De inspecteur kijkt verder of de sieraden netjes geëtaleerd zijn. Ligt er bijvoorbeeld geen onedel metaal tussen het edelmetaal? Of is de keurkaart, waar de verschillende merktekens op staan, aanwezig?

Wanneer vinden de controles plaats?

De controles vinden plaats tijdens kantoor- en winkeltijden. De inspecteurs houden altijd zo veel mogelijk rekening met de juwelier zodat de bedrijfsvoering zo min mogelijk belast wordt. Als een controle niet uitkomt omdat het bijvoorbeeld te druk is in de winkel of omdat er slechts één medewerker aanwezig is, dan wacht de inspecteur of kijkt hij in zijn systeem of de juwelier in het verleden al eens is gecontroleerd en of er destijds bijzonderheden zijn vastgesteld. Als bij een eerdere controle met een ‘goed’ is gescoord dan komt hij op een ander moment terug. Bij bedrijven die in het verleden een onvoldoende hebben gescoord is dit niet mogelijk.

Wat gebeurt er als er iets niet in orde is?

Als een inspecteur een sieraad of voorwerp niet vertrouwt dan kan hij dit meenemen en voor nader onderzoek bij één van de twee waarborgkantoren, in Gouda en Joure, aanbieden. Het waarborgkantoor beschikt over middelen waarmee het sieraad op gehalte gecontroleerd kan worden. Agentschap Telecom test geen sieraden op gehalte, maar houdt alleen toezicht op de Metrologie- en Waarborgwet.
Blijkt het sieraad niet gekeurd maar toch van edelmetaal te zijn, dan wordt een proces verbaal opgemaakt en kan de juwelier een sanctie opgelegd krijgen.

In sommige sieraden kan geen teken geslagen worden. Hoe wordt dat opgelost?

In principe moet in ieder voorwerp een keurmerk geslagen of gelaserd worden. Als stempeling technisch niet mogelijk is, als het voorwerp een bijzondere oudheidkundige waarde heeft of als stempeling zonder gevaar voor beschadiging niet mogelijk is dan kan er een schriftelijk bewijs en een vrijstellingslabel bij de Waarborg aangevraagd worden. Op een vrijstellingslabel staan het betreffende keurteken en eventuele bijzonderheden zoals het jaarletter gevolgd door een volgnummer en het verantwoordelijkheidsteken van de aanbieder.

Wie is eindverantwoordelijk?

De ondernemer die een product verkoopt is eindverantwoordelijk en moet er zelf zorg voor dragen dat hij producten verkoopt die gekeurd zijn. Als bij een controle blijkt dat een sieraad of voorwerp niet gekeurd is, dan kan de juwelier het beste contact opnemen met zijn leverancier/groothandel.

Meer informatie

www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/goud-zilver-of-platina