Op de Keurtekenplaat 2019 staan alle Nederlandse gehaltemerken voor goud, zilver en platina, kantoortekens en jaarletters en informatie hierover. De keurtekenplaat is te downloaden of gratis bij de FGZ te bestellen.

Op 1 juli 2020 is de nieuwe Waarborgwet 2019 van kracht geworden. Samen met de Waarborgwet zijn ook het Waarborgbesluit en de Waarborgregeling gewijzigd. Eén van de wijzigingen in de wet is dat er voor platina een aantal wettelijke gehalten (900 en 850) zijn toegevoegd. Hiervoor zijn nieuwe gehaltemerken worden ontworpen. Daarnaast zijn de kantoortekens van de waarborgkantoren aangepast.

Bestellen of downloaden

De gedrukte versie van de nieuwe keurtekenplaat is voor leden gratis te bestellen via federatie@fgz.nl (max. 3 per lid). Wilt u de keurtekenplaat downloaden als PDF, klik dan hier

Informatie

Meer informatie over keuringen en het verkrijgen van een eigen verantwoordelijkheidsteken is verkrijgbaar bij de waarborginstellingen:

WaarborgHolland in Gouda
www.waarborg.nl

Edelmetaal Waarborg Nederland in Joure
www.ewnederland.nl

Voor vragen over de controle, de eisen volgens de Waarborgwet en informatie over de geldende keurtekens:

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
www.rdi.nl