Het kan gebeuren: een klant wil een reparatie afhalen, maar heeft geen reçu bij zich. Het reçu is feitelijk een eigendomsbewijs of recht aan toonder. Degene die dit papiertje aan u overhandigt, wordt geacht de rechthebbende te zijn van het sieraad of horloge.

Is de klant dit bewijs kwijt of heeft hij het niet bij zich, dan bestaat het risico dat u het sieraad niet aan de rechthebbende meegeeft. Meldt de echte klant zich (mogelijk mét reçu) dan bent u aansprakelijk voor de schade die deze klant lijdt.

Dilemma
Dit plaatst u voor een lastig dilemma. Zonder (eigendoms)bewijs, kunt u de afgifte van het sieraad weigeren, maar doorgaans geeft u de klant het voordeel van de twijfel. Het is dan wél zaak om de identiteit van deze persoon zorgvuldig vast te stellen. Simpelweg omdat – mocht de daadwerkelijk rechthebbende alsnog komen opdagen – u de schade kunt verhalen op de persoon die zich uitgaf als de rechthebbende. Het noteren van deze gegevens maakt het tevens mogelijk om een eventuele erfgenaam (of verwarde persoon) te bewijzen dat het sieraad al aan de (juiste) persoon is meegegeven.

Wat kunt u doen?
– maak een kopie van een identiteitsbewijs (waarbij het BSN-nummer is doorgehaald) van degene die de reparatie afhaalt
– noteer (en verifieer) zijn contactgegevens
– laat deze ook een handtekening op het reparatiezakje zetten en bewaar dit

Werkt de klant niet mee, dan zal deze op een andere overtuigende manier moeten aantonen dat hij inderdaad de rechthebbende van het sieraad is.

Hanteert u de Algemene branchevoorwaarden? Dan geldt daarnaast dat u het recht heeft de overeenkomst op te zeggen in het geval van een reparatie waarvan de betalingstermijn een jaar verstreken is (kijk voor de strikte voorwaarden in artikel 12 van de Algemene voorwaarden).