Garantie

Er is veel te zeggen over wettelijke rechten en garantie bij de aankoop van producten. Er bestaan verschillende soorten garantie. Naast uw wettelijk recht op een deugdelijk product bestaan er ook garanties zoals fabrieksgarantie en garantie die u bijkoopt.

Op de website www.consuwijzer.nl/thema/garantie vindt u het antwoord op vele algemene vragen die met garantie te maken hebben. Koopt u een horloge dan ontvangt u van de winkelier waarschijnlijk een garantiebewijs. Het horloge wordt gedurende de op het bewijs vermelde periode gegarandeerd tegen fabricagefouten.

Laat u door uw juwelier-horloger voorlichten over de nauwkeurigheid, gebruiksmogelijkheden en waterdichtheid van uw horloge. Schade door oneigenlijk gebruik of onzorgvuldige behandeling valt niet onder de garantie. De waterdichtheid van het horloge valt niet onder de garantie. De afdichting van de horlogekast is zeer gevoelig voor invloeden van buitenaf. Om deze reden kan de blijvende waterdichtheid van een horloge niet worden gegarandeerd.

Uitgesloten van garantie zijn verder: breuk/verlies van en schade aan glas, (opwind)stift, (opwind)kroon, veer, band, knoppen e.d. en schade veroorzaakt door de aanwezigheid van vuil en vocht in het horloge. Na een batterijwissel geeft de juwelier-horloger meestal geen garanties op het niet doorlopen van het uurwerk, condensvorming, uitvallen van functies e.d.