Er komt geen nieuwe cao Retail Non-Food vanaf januari 2024. De huidige cao-afspraken blijven nog een jaar gelden. Hieronder leest u ons advies.

Voer wettelijke verhoging door
Per 1 januari 2024 wordt het minimumloon verhoogd met 3,75%. Bovendien wordt het minimumuurloon vanaf 2024 gebaseerd op een 36-urige werkweek, ook hierdoor stijgt het minimumloon. Voer deze wijzigingen van het wettelijke minimumloon door per 1 januari aanstaande. De nieuwe loontabel vindt u hier.

Overweeg een 36-urige werkweek om loonkosten te besparen
We adviseren u bij zowel huidige als nieuwe contracten een werkweek van maximaal 36 uur aan te houden. Dit kan aantrekkelijk zijn, omdat daardoor de loonkosten worden verlaagd. Medewerkers minder inzetten kan wellicht in combinatie met het aanpassen van de openingstijden van de winkel.
Het blijft uiteraard mogelijk om een contract van meer dan 36 uur te sluiten als dat binnen de onderneming nodig is.

Bespreek 36-urige werkweek
Met medewerkers die nu volgens contract meer dan 36 uur werken, kunt u een contractaanpassing bespreekbaar maken. Er is wederzijds toestemming nodig om dit definitief te maken. Voor meer informatie en advies kunt u contact met ons opnemen.

Verreken loonsverhoging met cao-verhoging
Overweegt u per 1 januari een loonsverhoging te geven, anders dan de stijging van het wettelijke minimumloon? Leg dan schriftelijk vast dat deze nominale of procentuele verhoging verrekend kan worden met verhogingen die worden vastgelegd in de nieuwe cao. Voor meer informatie en advies kunt u contact met ons opnemen.

Als u geen loonsverhoging doorvoert per 1 januari 2024, laat dit dan ook aan uw medewerkers weten. Overweeg hen schriftelijk te informeren dat de verhoging volgt zodra er een nieuwe cao is.

Lees hier meer over de cao Retail Non-Food (inloggen noodzakelijk)