Deze cao geldt voor bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met het vervaardigen en/of herstellen van sieraden, monturen, gebruiksvoorwerpen, medailles, insignes enz. van edele metalen (en eventueel ook andere non-ferrometalen), dan wel het verrichten van deelwerkingen aan genoemde voorwerpen waaronder begrepen het essayeren en/of scheiden van edele metalen (zie artikel 77 van de cao voor de officiële omschrijving van de werkingssfeer).

Belangrijke informatie:

  • De salarisverhoging en de éénmalige uitkering per 1 juli 2022 staan in artikel 41 en 41A;
  • Voor werknemers die de afspraak hebben om in deeltijd te werken, gelden de afspraken in deze cao naar verhouding van hun deeltijd arbeidsovereenkomst (zie artikel 2A lid 2 van de cao).

De volledige tekst van de cao voor de goud- en zilvernijverheid treft u hier.