De retail non-food heeft per 1 januari 2021 een nieuwe cao, met een looptijd van anderhalf jaar tot 1 juli 2022. Er is een akkoord bereikt over het onderhandelaarsresultaat dat vorige maand werd bekend gemaakt. De cao-partijen zijn tevreden met het resultaat en vinden het belangrijk dat er rust is met deze cao. Dan kan de aandacht gericht worden op het versterken en toekomstbestendig maken van de non-foodretail sector, waaronder de juweliersbranche en de parfumeriebranche.

Welke loonafspraken zijn gemaakt?

Afgesproken is dat tijdens de looptijd van de cao de lonen meestijgen met de verhoging van het wettelijk minimum loon (WML). Het WML wordt altijd op 1 januari en op 1 juli aangepast en per januari 2021 stijgt het WML met 0,29%. Deze stijging geldt voor alle salarissen in het loongebouw van de cao Retail Non-Food, zolang het maximum in de schaal niet is bereikt.

Afspraken over cao tijdens winkelsluiting

De cao-partijen hebben afspraken gemaakt over de toepassing van de cao in de periode dat winkels niet open kunnen vanwege de corona-maatregelen. Dit biedt mogelijkheden om op bedrijfsniveau afspraken te maken. Het advies hierbij is: praat met uw medewerkers.

Lees hier meer (inloggen vereist).