Basisregels

•    Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD. En blijf uit de buurt van anderen, ook als ze al gevaccineerd zijn.
•    Houd 1,5 meter afstand van anderen.
•    Draag een mondkapje.
•    Schud geen handen.
•    Was vaak en goed uw handen.
•    Hoest en nies in uw elleboog.
•    Zorg voor frisse lucht en goede ventilatie in binnenruimtes.

Vanaf zondag 28 november 2021 gelden de volgende nieuwe regels voor de detailhandel:

  1. Voor de gehele detailhandel (essentieel en niet-essentieel) geldt een wettelijke norm van 1 bezoeker per 5 m2.
  2. De niet-essentiële detailhandel moet tussen 17.00 uur en 05.00 uur gesloten zijn.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot zondag 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.

1. Houd 1,5 meter afstand | 1 bezoeker per 5m2

Voor de gehele detailhandel geldt een norm van 1 bezoeker per 5m2. Met behulp van de FGZ-winkelposter kunt u het maximaal aantal toegestane bezoekers aangeven. Zie hier voor meer informatie over de FGZ-winkelposter.

Op de regel dat men 1,5 meter afstand moet houden, gelden enkele uitzonderingen, waaronder voor contactberoepen zoals tijdens het gaatjes prikken. Klik hier voor meer informatie over de afstandsmaatregel.

2. Aangepaste sluitingstijden

De niet-essentiële detailhandel moet tussen 17.00 uur en 05.00 uur gesloten zijn.

Sluitingstijd is geen einde werktijd
Dat een niet-essentiële winkel dicht moet om 17.00 uur betekent niet automatisch dat medewerkers vanaf 17.00 uur vrij zijn. Het is toegestaan dat medewerkers na sluitingstijd doorwerken, bijvoorbeeld om de winkel aan te vullen.

Mondkapjesplicht

Iedereen draagt verplicht een mondkapje in publieke ruimtes, zoals winkels en supermarkten.

Moet ik de mondkapjesplicht in mijn bedrijf handhaven?
U bent als ondernemer binnen de wettelijke mondkapjesplicht niet bevoegd handhavend op te treden. U kunt geen boete krijgen als een klant zich niet aan de mondkapjesplicht houdt (let op: de klant wel). Wel bent u verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in uw bedrijf. Ook wordt een actief deurbeleid verwacht. Dit houdt in dat u klanten moet wijzen op de mondkapjesplicht, bijvoorbeeld met een poster bij de ingang van de winkel. Gebruik hiervoor de FGZ-winkelposter.

Indien bij een controle gedreigd wordt met een dwangsom of andere maatregelen, dan kunt u verwijzen naar een brief van demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid van vorig jaar december waarin hij heeft vastgelegd dat een winkelier niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor het gedrag van zijn klanten. U vindt deze brief hier.

Uitbreiding coronasteun voor ondernemers

Het kabinet ziet dat de nieuwe maatregelen grote gevolgen hebben voor ondernemers en werkenden en breidt daarom het steunpakket uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Kik hier voor meer informatie.

Winkelposter

De FGZ heeft voor haar leden een poster ontwikkeld voor op de winkeldeur met de basisregels, maximum aantal aanwezigen, de mondkapjesplicht en het verzoek om je gezicht te laten zien bij binnenkomst. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie:

» De maatregelen tot 19 december 2021.

» Mondkapje tijdens werk.

» Contactberoepen.