SIERAAD Art Fair is het grootste en meest veelzijdige evenement voor sieraadkunst in Europa. Het evenement wordt jaarlijks gehouden in de gashouder op het WesterGasfabriek terrein in Amsterdam.

SIERAAD is rond de eeuwwisseling ontstaan uit de behoefte van de sieraadkunst aan een eigen kanaal voor significante vergroting van de bekendheid met deze kunst, voor vergroting van de doelgroep voor aankoop en collectievorming en voor het creëren van een (internationaal) platform voor sieraadkunst. Het resultaat is dat Nederland, met Amsterdam als belangrijkste exponent, nu een centrum is voor de ontwikkeling van sieraadkunst in de wereld. SIERAAD is een internationale ontmoetingsplaats van kunstenaars met publiek, galeriehouders, curatoren, beleidsmakers en pers.

Tentoonstelling: SCHAKELS / VERBINDEN
Het overkoepelende thema dit jaar is de schakelketting, het verbinden. De Stichting Sieraden Collecties maakt een tentoonstelling rond het thema CHAINS/SCHAKELS/VERBINDEN. Verder komt er een tentoonstelling met stukken uit de collecties van elf verzamelaars.

Dit jaar zullen er op alle dagen van de beurs lezingen gehouden worden, door internationale sprekers, met de volgende thema’s; identiteit, materiaal, esthetiek en activisme.

www.sieraadartfair.com

Museum Prinsenhof