Eenrichtingsverkeer in het gebouw. Veel minder studenten en personeel op school. Geen kantine die open is. Van te voren aanmelden als je naar school wilt en je staat niet ingeroosterd. Handen desinfecteren en mondkapjes op in de gangen. Alles is natuurlijk anders. Maar ondanks dat zet iedereen de schouders eronder en gaan de lessen – op aangepaste wijze – gewoon door. En ondanks dat zullen ook dit schooljaar veel studenten hun felbegeerde diploma bemachtigen.

Op 16 maart zou eigenlijk een feestelijke projectweek van start gaan op Zadkine Vakschool Schoonhoven in het kader van het jubileumjaar. De Vakschool bestaat dit jaar immers 125 jaar. Maar 16 maart werd de datum dat de scholen in heel Nederland dicht gingen. Aanvankelijk nog ‘voor de komende 3 weken’. Al snel werd duidelijk dat dit voor een langere termijn ging gelden.

Digitale lessen
Nog diezelfde dag kwamen de docenten bij elkaar om te onderzoeken wat er wél mogelijk was. Hoewel er al voorzichtig was begonnen met het invoeren van digitale lessen, kwam dit door de sluiting van de school in een stroomversnelling. Al een week later waren de eerste digitale lessen een feit. Uiteraard ging dit het makkelijkst voor vakken als Nederlands, Engels, rekenen en bijvoorbeeld materialenkennis. Maar ook voor de praktijkvakken werden al snel instructievideo’s opgenomen.

In eerste instantie werden bijna alle stages afgebroken omdat bedrijven op slot gingen, maar gelukkig kwamen deze weer vrij snel op gang. Ook de stagebedrijven wisten snel om te schakelen; daar waar de anderhalve meter niet mogelijk was werden bijvoorbeeld schermen tussen werkbanken geplaatst. Op deze manier konden de meeste studenten hun eindstage alsnog konden afmaken, al dan niet met enige vertraging.

Nieuwe schooljaar
Inmiddels is het nieuwe schooljaar begonnen. De richtlijnen van het RIVM maken dat het normale lesrooster op Vakschool Schoonhoven nog steeds niet mogelijk is. Er mag maar een beperkt aantal studenten in het gebouw aanwezig zijn en maximaal slechts negen studenten per lokaal. Voor het rooster betekent dit dat de prioriteit, uiteraard, bij de praktijklessen ligt. Elke klas wordt verdeeld in drie groepen van maximaal negen studenten. Het rooster is hiermee een uiterst ingewikkelde puzzel geworden omdat je hiermee dus drie keer zoveel groepen moet indelen.

Kwaliteit garanderen
Van de studenten wordt gevraagd om veel meer thuis te oefenen achter een werkbank. Instructies voor het aanleren van nieuwe technieken worden op school gegeven, het verder oefenen van deze technieken gebeurt thuis. De studenten zijn gemiddeld twee of drie dagdelen per week op school voor de praktijklessen. Vakken als Nederlands, Engels, rekenen en materialenkennis worden allemaal online aangeboden. Niet ideaal maar wel werkbaar.

Bij de opleiding uurwerktechniek is het gelukt om de studenten van het laatste jaar een kwartaal eerder op stage te laten gaan waardoor iets van druk werd weggenomen bij het roosteren van de andere jaargangen. Dit met veel dank aan de stagebedrijven voor hun flexibiliteit.

Op deze manier probeert Vakschool Schoonhoven de kwaliteit van de opleidingen te garanderen. De studenten zullen aan het eind van hun opleiding nog altijd dezelfde examens moeten doen. Mogelijk doen nu meer studenten er wat langer over omdat ergens een inhaalslag gemaakt moet worden.

Eerstejaars
De nieuwe studenten op Vakschool Schoonhoven zetten op een hele andere manier hun eerste stappen in dit vak. De reguliere intake werd een digitale, er waren geen kennismakingskamp en geen normale introductieweek. Wel werden een aantal introductie-activiteiten georganiseerd: een wandeltocht door Schoonhoven, een bezoek aan het Zilvermuseum en een workshop graffiti onder leiding van de docenten 2D-vormgeven. De eerste praktijklessen krijgen ze op school, maar de theorie leren ze achter de laptop, van een docent die ze nog niet kennen en die hen ook nog niet kent. Het is even wennen, maar de eerstejaars zullen hun weg snel vinden.

Werving
Gelukkig heeft dit alles niet tot minder aanmeldingen geleid. De werving voor komend schooljaar zal op een andere manier gaan plaatsvinden; veel digitaal, webinars, chatsessie en online meekijkdagen zijn mogelijkheden om nieuwe, geïnteresseerde studenten te informeren. Op 5 november staat de eerste Open Dag van dit schooljaar gepland. Het idee is om ook hier te gaan werken met timeslots en rondleidingen in kleine groepjes. Wat ook kan helpen om jongeren te interesseren voor Vakschool Schoonhoven is de geheel vernieuwde website die deze zomer de lucht in is gegaan.

Het nieuwe normaal, alles is dus anders. Maar ondanks dat zet iedereen door en vast en zeker kan de school aan het eind van dit schooljaar weer veel diploma’s uitreiken.

Reünie jubileumjaar
Op 4 juli dit jaar stond, als slot van het jubileumjaar, een grootse reünie gepland. Veel mensen keken hiernaar uit, maar helaas kon dit evenement niet doorgaan. De reünie staat nu op de planning voor 2021, en wel op zaterdag 3 juli. Noteer de datum alvast in uw agenda!

www.zadkine.nl/vakschoolschoonhoven