Alle juweliers in Nederland hebben een oproep ontvangen om mee te doen met een onderzoek naar de juweliersbranche, met als doel om het arbeidsmarktperspectief in kaart te brengen, inzicht te krijgen in actuele en innovatieve ontwikkelingen vanuit de bedrijven en een goed beeld te krijgen over de aansluiting van de opleidingen tot juwelier op de arbeidsmarkt.

Het is alweer ruim 10 jaar geleden dat er voor het laatst een arbeidsmarktonderzoek in de juweliersbranche heeft plaatsgevonden. Zadkine Vakschool Schoonhoven, die de unieke mbo-opleidingen medewerker Juwelier en Juwelier aanbiedt, en brancheorganisatie Federatie Goud en Zilver hebben behoefte aan meer kennis over de huidige en toekomstige arbeidsmarkt van de juweliersbranche. Zij zijn benieuwd naar uw prognose voor de toekomstige werkgelegenheid, de trends en de opleidingsbehoefte binnen uw branche.

Daarom voert de Federatie Goud en Zilver samen met het Meld- en Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap van SBB dit arbeidsmarktonderzoek uit, met als doel het arbeidsmarktperspectief in kaart te brengen, inzicht te krijgen in actuele en innovatieve ontwikkelingen vanuit de bedrijven en een goed beeld te krijgen van de aansluiting van de opleiding juwelier op de arbeidsmarkt. Uw kennis en visie als zzp-er of ondernemer/werkgever is daarom zeer van belang.

Wij willen u daarom uitnodigen deel te nemen aan dit onderzoek door middel van een enquête. Het onderzoeksbureau dat het onderzoek uitvoert is Rijnland Advies. Het invullen van deze enquête kost ongeveer 20 minuten van uw tijd. De gegevens worden anoniem door Rijnland Advies verwerkt.

Uw medewerking is essentieel voor het verkrijgen van een goed beeld van de branche. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Voor leerbedrijven: bent u niet de juiste persoon voor de enquête of wilt u de enquête niet ontvangen? Geeft u dit dan door via v.vijn@s-bb.nl
Voor leden van FGZ: bent u niet de juiste persoon voor de enquête of wilt u de enquête niet ontvangen? Geeft u dit dan door via m.prins@fgz.nl