Een aantal jaren geleden is de politie gestart met Camera in Beeld. Camera in Beeld is niet meer weg te denken en heeft al in ruime mate haar succes bewezen. Inmiddels is de 200.000ste camera geregistreerd, een mijlpaal voor het project en dus voor de opsporing in Nederland. Camera in Beeld is een eenvoudig programma met een hoog rendement, een mooie vorm van publieke samenwerking en burgerparticipatie die iedere dag bijdraagt in de opsporing van verdachten van misdrijven.

Camera in Beeld brengt alle particuliere camera’s met zicht op de openbare ruimte op een interactieve plattegrond in kaart. Op die manier kan de politie, als er een overval, straatroof of een inbraak is geweest, snel op deze plattegrond zien of er camerabeelden van het incident zijn en vaststellen welke beelden kunnen helpen bij het opsporingsonderzoek. U, als winkelier, hoeft alléén foto’s van het beeld van die betreffende camera(‘s) door te sturen. U hoeft het beeld van andere camera’s niet door te spitten.

Deelnemen aan Camera in Beeld kost u weinig tijd en levert de politie veel op. Daar komt bij dat de politie alleen bij u aanklopt als uw beeld daadwerkelijk nuttig is. Doet u niet mee, dan kan de politie u toch verplichten foto’s door te sturen. Niet deelnemen betekent dus niet dat u niet hoeft mee te werken. Sterker nog, als u niet meedoet, kan de politie uw beeld niet inschatten en is de kans zelfs groter dat er een beroep op u gedaan wordt.

Belangrijk: met Camera in Beeld brengt de politie alléén datgene wat zich buiten afspeelt in kaart, vanaf de entree van de winkel. Er is geen beeld nodig van wat er bínnen gebeurt. Ook belangrijk: alléén de politie kan de gegevens inzien. Ondernemers hoeven zich dus geen zorgen te maken dat hun informatie bij derden belandt.

Deelnemen?
Wilt u deelnemen en/of meer informatie? Klik dan op onderstaande link of neem contact op met projectleider Karel van Engelenhoven van de politie Midden Nederland via 0900-8844. Voorwaarde is wel dat u een camerasysteem gebruikt waarmee filmopnamen gemaakt kunnen worden. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

www.politie.nl/themas/camera-in-beeld