In de afgelopen tijd is er veel gepubliceerd over de maatregelen omtrent het coronavirus. Inmiddels is het land weer open, maar moet iedereen zich nog wel  blijven inzetten om verspreiding te voorkomen. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste informatie.

Heeft u verder nog vragen? Mail uw vragen naar federatie@fgz.nl of bel ons via (079) 331 53 00.

We zijn beter tegen het virus beschermd, door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Het blijft dus voor iedereen verstandig om zich nog steeds aan de adviezen en maatregelen te houden die de verspreiding van het coronavirus beperken. Lees meer…

De gezamenlijke branche- en koepelorganisaties (waaronder de Federatie Goud en Zilver) hebben op verzoek van het kabinet een sectorale aanpak in verband met COVID-19 opgesteld voor het najaar. De plannen van de sectoren zijn vertaald in maatregelenladders. Die geven per sector een overzicht van de lichte naar zwaardere maatregelen die sectoren kunnen nemen als dat nodig is. Lees meer…

De Rijksoverheid heeft een Communicatie- en gedragstoolkit COVID-19 ontwikkeld om ondernemers, organisaties en bedrijven te ondersteunen bij de uitvoering van coronamaatregelen. De toolkit bevat voor verschillende corona-onderwerpen een beschreven context, communicatieadviezen, controlehulpmiddelen en communicatiemateriaal. Alle materialen zijn vrij te gebruiken. Lees meer…

Een deel van het werk in de sieraden- en uurwerkenbranche kan echter niet op 1,5 meter afstand worden gedaan; zoals het prikken van gaatjes en het nemen van iemands ringmaat. De ondernemers en hun medewerkers moeten voor dit deel van hun werk ten tijde van COVID-19 de regels van het Generiek kader coronamaatregelen naleven (met name de extra aandachtspunten voor contactberoepen). Lees hier meer. Voor dit deel van het werk wordt geadviseerd (is niet verplicht) om een gezondheidscheck uit te voeren en op afspraak te werken.

Naast bovenstaande maatregelen dient de ondernemer zich te allen tijde (ook ten tijde van Covid-19) te houden aan de landelijke Hygiënerichtlijn voor het piercen van oren en neusvleugels. Lees hier meer.

Het coronavirus zorgt bij werkgevers en werknemers voor vragen. In dit artikel worden alle arbeidsrechtelijke onderwerpen behandeld, zoals rechten en plichten tijdens quarantaine, vrees voor besmetting, het sluiten van scholen en ziekte. Lees hier meer.

In de afgelopen periode heeft de Federatie Goud en Zilver diverse Nieuwsflitsen verstuurd om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen voor ondernemers i.v.m. het coronavirus. Mocht u niet alle berichten hebben ontvangen, of wilt u alles in één oogopslag teruglezen dan kan dat hier.