Vooruitlopend op het veiligheidsberaad van vandaag en de persconferentie van morgen, 14 januari, heeft MKB-Nederland met de diverse brancheverenigingen, waaronder de Federatie Goud en Zilver, een wensenpakket neergelegd voor de heropening van de complete detailhandel op een verantwoorde manier.

Door de huidige lockdown, die inmiddels alweer een maand duurt, staat veel eigenaren van niet-essentiële winkels het water aan de lippen. Velen houden het niet meer vol. Ook onder het publiek lijkt nog maar weinig begrip te zijn voor de harde lockdown.

Voldoende redenen voor MKB-Nederland om samen met de branches door middel van het uiten van de behoeften van ondernemers te proberen invloed uit te oefenen op de komende besluitvorming. Ook de Federatie Goud en Zilver heeft samen met een klankbordgroep van leden (grote en kleinere bedrijven) een ideeënpakket ingediend. Daarnaast wordt door middel van een publiekscampagne geprobeerd de besluitvorming van de overheid te beïnvloeden.

Inmiddels is uitgelekt dat morgen enkele versoepelingen worden doorgevoerd en dat mogelijk besloten wordt niet-essentiële winkels op afspraak open te laten gaan. Nadere informatie en voorwaarden volgen morgen.

Heeft u vragen of zelf een goed idee? Laat het ons weten via federatie@fgz.nl!

Lees meer…