Ondernemers in de sieraden- en horlogebranche zijn verplicht een inkoopregister bij te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die zij verkrijgen. Dit kan in veel gemeenten via de digitale variant, het Digitaal Opkopers Register. Alhoewel het DOR landelijk nog niet wettelijk verplicht is, zijn er gemeenten die dit digitale register hebben aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register. In deze gemeenten is het dus al wél verplicht om gebruik te maken van het DOR.

De reden voor het bijhouden van een opkoopregister is de bestrijding van heling. Er is een afzetmarkt voor goederen verkregen uit woninginbraak, straatroof of overvallen en andere diefstallen. Zonder doeltreffend inkoopregister kunnen gestolen goederen vrij eenvoudig verkocht worden. Er is de politie en justitie dus veel aan gelegen om deze afzetmarkt te bestrijden. Zonder heler immers geen steler.

Digitaal register
De registratieplicht bestaat al sinds 1886. Voor de registratie moet een doorlopend en door de burgemeester gewaarmerkt register bijgehouden worden. In de meeste gemeenten wordt inmiddels gebruikgemaakt van het DOR (een enkele gemeente gebruikt nog een papieren inkoopregister). Alhoewel het nog niet wettelijk landelijk verplicht is het DOR te gebruiken, heeft een aantal gemeenten dit digitale register dus al wel aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register. In die gemeenten is het dus verplicht gebruik te maken van het DOR. Wij adviseren u om bij uw eigen gemeente te informeren of dit voor u geldt.

Het DOR is via de database Stop Heling gekoppeld aan het politiesysteem van gestolen goederen. Als er bij het inkopen van een tweedehands goed sprake is van een match met een gestolen goed, krijgt de politie een melding en kan dan direct actie ondernemen.

Te goeder trouw
Als opkoper hebt u een belangrijke rol. Door geen gestolen goederen in te kopen draagt u bij aan het voorkomen van heling. Het is ook in uw eigen belang. Door u te houden aan de wettelijke bepalingen wordt u gezien als opkoper te goeder trouw. Wie weet dat een goed van diefstal afkomstig is (of zelfs alleen maar twijfelt) mag dit niet inkopen en is wettelijk verplicht dit te melden bij de politie. Wie het wel inkoopt, maakt zich schuldig aan heling en kan hiervoor vervolgd worden.

Meer informatie
Meer informatie over het DOR is verkrijgbaar bij de gemeente en de plaatselijke politie en ook te vinden op www.stopheling.nl en www.hetccv.nl. Via de website en de app van stopheling.nl, maar ook op de homepagina in het DOR, kunt u nagaan of een goed als gestolen geregistreerd staat.

Lees hier meer over het DOR in de praktijk!