Het verschil tussen de gecertificeerde en geregistreerde taxateur

De juwelier is vaak de eerste waar consumenten naar toe stappen als ze willen weten wat hun sieraden en horloges waard zijn. Het is dus zaak dat deze weet waar hij het over heeft. Voor veel juweliers biedt de opleiding Taxeren van juweliersartikelen van na 1952 voldoende kennis. Voor wie meer wil bestaat de mogelijkheid op te gaan voor het diploma gecertificeerd taxateur.

Belangrijk bij een taxatie is dat alle rapporten uniform zijn en dat alle relevante aspecten correct in het rapport omschreven staan. Dat geeft duidelijkheid, bijvoorbeeld aan verzekeraars. Zeker als het gaat om gestolen of kwijtgeraakte sieraden.

Geregistreerd taxateur van juweliersartikelen van na 1952
Vakgenoten die in het bezit zijn van het diploma Taxeren van juweliersartikelen van na 1952 kunnen de sieraden en horloges die ze verkopen of van klanten ter beoordeling onder ogen krijgen goed taxeren. Waarom 1952? In dat jaar veranderden de keurtekens. Wat na die tijd geproduceerd is zien we nu als gangbare ‘eigentijdse’ sieraden. Met gedegen kennis van materialen, productiewijze, calculatie en afschrijving door ouderdom is een waarde van deze goederen goed te berekenen.

De geregistreerde taxateurs moeten hun kwaliteit hooghouden via bijvoorbeeld masterclasses over speciale onderwerpen, zoals schade-expertises, vervalsingen en gesigneerde sieraden. Er wordt ook regelmatig samen geoefend in het taxeren.

Het diploma is een uitstekende toevoeging; taxeren is een extra service die je niet via internet kunt leveren en die dus kan zorgen voor extra traffic in de winkel. De opleiding is ook interessant voor wie geen winkel heeft. Je kunt dan taxeren voor collega’s die zelf de bevoegdheid niet hebben. Deze krijgen dan de beschikking over correcte en uniform opgesteld taxatierapporten.

Gecertificeerd taxateur met TMV-vakdiploma
Als expertise nodig is over voorwerpen die hun waarde niet alleen ontlenen aan materiaal- en productiekosten, moet een gecertificeerd taxateur ingeschakeld worden. Dan spelen uniciteit, zeldzaamheid, leeftijd, marktwaarde, veilingopbrengsten (nationaal en internationaal), trends en ontwikkelingen veelal een belangrijke rol. Bekende voorbeelden in het juweliersvakgebied zijn o.a. exclusieve edelstenen, designsieraden, high-end (vintage) merkhorloges en antieke stukken.

Wie het diploma Taxeren van juweliersartikelen van na 1952 en een erkend diploma gemmologie op zak heeft en geïnteresseerd is in het taxeren van bijzondere stukken, kan opgaan voor het examen gecertificeerd taxateur bij de Federatie TMV. Dat is de overkoepelende organisatie van op basis van ISO 17024 gecertificeerde taxateurs, makelaars en veilinghouders in roerende zaken, waaronder juweliersartikelen. Deze taxateurs (met vaak een eigen specialisatie) zijn bevoegd om de waarde te bepalen van het complete scala aan zilver, goud, edelstenen, juwelen en uurwerken, van antiek tot modern. Hun rapportages dienen te voldoen aan de eisen die de TMV stelt. Er is een strikt protocol betreffende opdrachtacceptatie, omschrijvingen en het gebruik van een beslisboom t.b.v. waardegrondslagen. Taxaties van deze specialisten worden door alle verzekeringsmaatschappijen geaccepteerd.

Er bestaat geen aparte opleiding tot gecertificeerd taxateur. De vereiste kennis doet de kandidaat op in de praktijk, door veilingen, musea en beurzen te bezoeken, lezingen bij te wonen en vakliteratuur te bestuderen. De meeste kandidaten zijn daarbij werkzaam in hun eigen specialisatiegebied, denk aan handel, museale wereld en veilingwezen. Kandidaten kunnen een TMV-lid als mentor toegewezen krijgen die hen begeleidt in de voorbereiding op het TMV-examen.

Met het behalen van het diploma gecertificeerd taxateur stopt het niet. Om de eigen kwaliteit hoog te houden bestaat er een systeem van permanente educatie. De taxateur dient ieder jaar een bepaald aantal PE punten te halen, vastgelegd via ISO-normering. Die punten worden o.a. gespaard door bijvoorbeeld het bijwonen van studiedagen, bezoeken van musea, jaarvergaderingen, veilingen, het publiceren van artikelen etc. Elke vijf jaar volgt een her-certificering en wie de jaarlijkse PE punten niet heeft behaald is de certificering kwijt en moet opnieuw examen doen.

Resumerend
Rapporten die niet volledig zijn zorgen voor problemen. Wie zonder diploma taxaties uitvoert mist de basis die nodig is om tot een correcte waardebepaling te komen én om die in een goed rapport te omschrijven. Het opstellen van een taxatierapport doe je niet zomaar, het vereist specialistische kennis.

Opleiding Taxeren van juweliersartikelen van na 1952 start in september

De opleiding Taxeren van juweliersartikelen van na 1952 bestaat uit 22 lessen die bij Zadkine Vakschool Schoonhoven gevolgd kunnen worden. Op 25 september start hier de volgende cursus. Tijdens de cursus wordt geleerd wat een bepaald sieraad of horloge waard is en hoe de bevindingen nauwkeurig worden omschreven en in een rapport worden vastgelegd. In diverse modules leren de cursisten ook meer over stijlleer, keurtekens en wetskennis, het taxeren van edelstenen, parels, diamant en diamantimitaties en het herkennen van vervalsingen.

Wie het diploma haalt (en lid is van de FGZ) kan zich aansluiten bij de Sectie Taxateurs van juweliersartikelen van na 1952. Alle sectieleden ontvangen elke twee jaar een stempel om te gebruiken op taxatierapporten.

Gecertificeerd taxateur horloges

Onlangs heeft een aantal kandidaten met een horlogeachtergrond zich gekwalificeerd tot gecertificeerd taxateur op het gebied van horloges. Hier is de branche blij mee! De vintage/pre-owned horlogemarkt groeit explosief en op het gebied van horlogetaxaties worden mede door verzekeraars hoge eisen gesteld. Jonge aanwas is dus heel welkom!