‘De cost gaet voor de baet uyt’, aldus het bekende oude ondernemersspreekwoord. Dat is zo in “normale” tijden en voor veel bedrijven komt daar nu, als gevolg van verminderde inkomsten vanwege de coronacrisis, een extra dimensie bij. Namelijk dat kosten blijven doorlopen, terwijl inkomsten achterblijven. MKB Advies Partners biedt een liquiditeitsprognose. Eerstelijns advies is gratis, bij uitgebreid advies geldt 10% korting voor FGZ-leden.

Hierdoor ontstaan vraagstukken over kunnen aanhouden van personeel, al dan niet ondersteund door overheidssubsidie, het wel of niet uitvoeren van investeringen en het kunnen blijven voldoen aan betalingsverplichtingen en het incasseren van debiteuren. In tijden van crisis is het van groot belang om de krapte in geldmiddelen goed in beeld te krijgen (en te houden) en zo het functioneren van uw bedrijf te kunnen monitoren. Een liquiditeitsprognose brengt de (mogelijke) gevolgen voor uw onderneming in kaart. Dat maakt het mogelijk om de juiste ingrepen te doen om de onderneming door deze tijd te loodsen en antwoorden te geven op de voor u meest prangende vragen.

Een liquiditeitsprognose is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Als uitgangspunt geldt het gebruikelijke overzicht van kosten en opbrengsten, waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke momenten van ontvangsten en uitgaven en daardoor de vermoedelijke ontwikkeling van het werkkapitaal en (daarbinnen) die van de beschikbare liquide middelen van je onderneming. Hierdoor krijgt u inzicht in de geldbehoefte op korte (en langere termijn) binnen de bedrijfsexploitatie. Snel wordt duidelijk of er behoefte zal bestaan aan extra liquide middelen en de wijze waarop deze het beste kunnen worden aangetrokken (bijvoorbeeld: inbreng vanuit de financiële reserves van het bedrijf of vanuit privé of verhoging van de kredietfaciliteit bij de bank).

Lees meer op de website van MKB Advies Partners

Museum Prinsenhof