Brancheorganisaties en Rijksoverheid ontvangen verschillende meldingen van ondernemers die buiten de TVL-boot vallen. In veel gevallen komt dit door een gebrek aan referentieomzet en/of door een verschil tussen de geregistreerde inschrijvingsdatum in het KVK en de daadwerkelijke start van de activiteiten.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) doet momenteel onderzoek naar dit soort schrijnende gevallen. Let op: het gaat dus niet om andere knelpunten van de TVL zoals eigen opgang en/of SBI-codes.

Valt u buiten de TVL vanwege één van onderstaande redenen?
– U had in de referentieperiode van een specifieke TVL-periode geen omzet;
– De start van uw activiteiten lag op een ander moment dan uw inschrijving in het handelsregister bij de KvK;
– Andere reden….

Dan verzoeken wij u onderstaande enquête in te vullen.

De Federatie Goud en Zilver (FGZ) zal de uitkomsten voorleggen aan EZK en zich inspannen voor een aanpassing van de steunmaatregelen.

De deadline voor het invullen van deze enquête is vrijdag 5 maart 21.00 uur. Maandag 8 maart dient de uitkomst bij EZK te zijn ingediend.