Een belangrijke factor bij uw bedrijfsvoering: het correct berekenen van de kostprijs. U kunt immers pas een goede verkoopprijs voor uw product of dienst bepalen als u weet welke kosten u maakt. In samenwerking met MKB-Nederland is een speciale tool ontwikkeld die u hierbij helpt: de kostprijsberekingstool.

Voor u, als ondernemer, is het belangrijk om altijd inzicht te hebben in de kosten die u maakt zodat uw bedrijf financieel gezond blijft. In tijden met instabiele prijsontwikkelingen (door bijvoorbeeld inflatie of tijdelijke schaarste van grondstoffen) is dit extra belangrijk. De kostprijsberekeningstool helpt u hierbij.

Wat is de kostprijsberekeningstool?
Veel ambachtsondernemers hebben enorm veel passie voor hun vak, maar worstelen nog met het bepalen van de juiste prijs voor hun product of dienst. Door een goede kostprijsberekening kunt u producten eerlijk, duurzaam en reëel in de markt zetten. Dat draagt bij aan het maken van de juiste (financiële) keuzes en de toekomstbestendigheid van uw onderneming. De kostprijsberekeningstool maakt dit proces een stuk eenvoudiger.

Lees meer