Tip: houd deze pagina in de gaten! Dit bericht wordt zo veel mogelijk geüpdatet met het laatste nieuws voor ondernemers.

De maatregelen als gevolg van de corona-uitbraak in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. Bedrijven maken zich zorgen. Kijk hier voor informatie over steunmaatregelen en verantwoord winkelen. Tip: houd dit bericht in de gaten! Dit bericht wordt zoveel mogelijk geüpdatet met het laatste nieuws voor ondernemers.

Voor de sieraden- en uurwerkenbranche heeft de overheid (nog) geen ingrijpende maatregelen afgekondigd. Winkels blijven vooralsnog in principe open, maar als u dit niet wilt kunt u wellicht zelf de beslissing nemen uw zaak de komende tijd te sluiten (hou rekening met zaken als een exploitatieplicht en ga bij uw gemeente, winkeliersvereniging en/of verhuurder na wat de mogelijkheden zijn). Steeds als er speciale informatie komt voor ondernemers zullen wij die via deze website communiceren.

Ga direct naar:

Actuele stand van zaken

Voor het laatste algemene nieuws omtrent (maatregelen t.a.v.) het coronavirus verwijzen wij naar de websites van de rijksoverheid en het RIVM.

Rijksoverheid
RIVM
MKB Nederland

Protocol Verantwoord Winkelen (naleven is verplicht)

Met het nieuwe protocol voor winkeliers en hun klanten willen ondernemersorganisaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken.

De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Winkels mogen alleen open blijven als ze zich aan de regels in het protocol houden.

Belangrijke regels voor klanten zijn: winkel zoveel mogelijk alleen, pin/betaal mobiel, houd 1,5 meter afstand en volg de aanwijzingen op van de medewerkers.

Belangrijke regels voor ondernemers zijn: laat vanwege de 1,5 meter-regel niet teveel mensen tegelijk toe (de richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak) en maak uw maatregelen zowel buiten als binnen de winkel zichtbaar.

Kijk hier voor de complete tekst van het protocol. Het naleven van het protocol is verplicht.

Publiekscampagne

Het protocol schrijft voor dat u uw klanten in de winkel op alle anti-corona maatregelen attendeert. Om u hierin te ondersteunen is een officiële publiekscampagne opgestart. Daarvoor zijn diverse materialen beschikbaar, zoals posters. Hang de posters goed zichtbaar bij binnenkomst, zodat de klanten nogmaals op alle maatregelen worden gewezen.

U kunt de posters hieronder downloaden:

Poster: geen winkelwagens met maximaal aantal personen

Poster: vier varianten op de poster met maatregelen

Poster: verantwoord winkelen – CMYK

Poster: verantwoord winkelen – RGB

Afbeelding: ‘Hier winkelen wij verantwoord’ voor op social media

U kunt ook zelf een affiche maken. Download hier de verplichte algemene tekst uit het protocol en een voorbeeld van een tekst over extra maatregelen in onze branche.

Het gebruik van de posters of een eigen affiche met minstens de voorgeschreven tekst is verplicht.

Mondkapjes

Als u iemand met een mondkapje voor de deur hebt staan, handel dan net zo als wanneer er iemand staat met een pet, zonnebril of capuchon op. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht in winkels; vraagt (of eist) u dus van de persoon om het kapje in ieder geval bij binnenkomst af te doen. Als u het gezicht van de persoon gezien hebt en op beeld hebt staan, kan hij desgewenst het kapje weer op doen.

Als u een poster op de winkelruit hebt hangen met het beleid qua petten, zonnebrillen e.d., past u dit dan aan door het mondkapje toe te voegen. Gebruikt u de standaardposter die in het kader van het Protocol Verantwoord Winkelen i.v.m. het coronavirus is uitgegeven of heeft u zelf een affiche gemaakt, voeg hier dan ook aan toe dat personen die een mondkapje dragen dit in ieder geval bij binnenkomst moeten afdoen (download hier de tekstsuggestie).

Controle op naleving van het protocol

Op 26 maart 2020 is een landelijke model-noodverordening gepresenteerd met voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID19. De noodverordening is voor uw gemeente van kracht zodra deze is gepubliceerd op de website van de betreffende veiligheidsregio.

Deze nieuwe model-noodverordening is volstrekt duidelijk over de regels waarop gehandhaafd kan worden. Handhavers (BOA’s, politie en marechaussee) mogen in de winkels controleren en zo nodig handhaven, echter uitsluitend op het in acht nemen van de 1,5 meter afstand.

Kijk hier voor de complete tekst van de noodverordening + toelichting.

Antwoord op veel gestelde vragen

In dit filmpje geeft de bekende viroloog Ab Osterhaus antwoord op 10 veel gestelde vragen over het coronavirus en winkelsituaties.

Als een winkel open blijft en zich aan de voorschriften van het Protocol Verantwoord Winkelen en de voorschriften van het RIVM houdt is er in principe een veilige werkplek en kunnen medewerkers niet zelf beslissen om thuis te blijven.

Maatregelen in de winkel

Voor ondernemers die hun winkel openhouden gelden in ieder geval de volgende adviezen. Wij raden u met klem aan deze op te volgen:

– Hou als het kan de winkeldeur dicht, laat mensen aanbellen en laat niet te veel tegelijk binnen.

– Als u merkt dat een mogelijk zieke klant binnenkomt, verzoek deze dan vriendelijk in eenieders belang de winkel te verlaten.

– Print een bericht uit over de regels in uw winkel en hang dit aan de buiten- en binnenzijde van uw winkel volgens de voorschriften van het Protocol Verantwoord Winkelen (zie de voorbeelden/posters hierboven).

– Het is belangrijk het besmettingsgevaar zo veel mogelijk te beperken. Neem hygiënemaatregelen: was de handen zeer regelmatig met zeep en/of een desinfecterend middel, raak uw gezicht niet aan, neem deurklinken, kassa, pinautomaat, toetsenbord, computermuis e.d. regelmatig af met een desinfecterend middel, volg alle andere door het RIVM gecommuniceerde adviezen op dit gebied. Kijk hier voor tips m.b.t. het schoonmaken van uw betaalautomaat.

– Hou zo veel mogelijk rond de anderhalve meter afstand van iedereen die in de winkel is.

– Schud dus ook geen handen.

– Het Protocol Verantwoord Winkelen bepaalt het volgende voor ondernemers die 1,5 meter niet kunnen waarborgen:

 • Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden.
 • Neem een intake af met de klant, waarin gezondheidsregels worden besproken.
 • Zorg dat de mensen met klantcontact elke ochtend hun temperatuur opmeten (zodat de veiligheid van de klant gewaarborgd is).

– Vraag medewerkers thuis te blijven als ze hoesten, niezen of andere (milde) ziekteverschijnselen vertonen en doe dit zelf ook als u klachten krijgt.

– Breng in kaart welke werkzaamheden echt door moeten gaan en welke mensen hierbij betrokken zijn.

– Doe administratief werk indien mogelijk thuis.

– Geef de maatregelen ook door aan uw medewerkers, laat ze zich hieraan houden en spreek ze erop aan als dat niet gebeurt.

Tips voor de omgang met klanten

– Vermijd (hand)contact bij het uitkiezen en passen van sieraden en horloges, vraag de klant de handen te ontsmetten voor dat de producten worden aangeraakt, ontsmet na afloop de producten indien mogelijk (pas op voor het effect van ontsmettingsmiddelen op natuurlijke materialen) en blijf tijdens en na afloop van de verkoophandelingen zelf handhygiëne betrachten (handen wassen en niet aan het gezicht komen).

– Het virus kan ook tijdens het prikken van gaatjes in oren en neusvleugels worden overgedragen. Het RIVM heeft (nog) geen specifiek advies geformuleerd voor deze activiteit. Wij raden aan tijdelijk te stoppen met het prikken van gaatjes.

– Vermijd (hand)contact bij het aannemen van reparaties: laat de klant het artikel zelf in het door u aangereikte zakje plaatsen, ontsmet het aangenomen sieraad of horloge indien mogelijk (pas op voor het effect van ontsmettingsmiddelen op natuurlijke materialen) en blijf tijdens en na afloop van de aanname-, reparatie-, teruggave- en betalingshandelingen zelf handhygiëne betrachten (handen wassen en niet aan het gezicht komen).

– Datzelfde geldt voor horloges waarvan de batterij vervangen moet worden: laat de klant het horloge zelf in het door u aangereikte zakje plaatsen, ontsmet het horloge indien mogelijk (pas op voor het effect van ontsmettingsmiddelen op natuurlijke materialen) en blijf tijdens en na afloop van de aanname, reparatie, teruggave en betalingshandelingen zelf handhygiëne betrachten (handen wassen en niet aan het gezicht komen).

– Buiten het lichaam kan het virus volgens het RIVM niet goed overleven; als u de reparatie of batterijwissel enkele dagen kunt laten liggen voordat u eraan begint dan zou het gevaar erdoor besmet te raken dus moeten zijn geweken. Maar ontsmet wel uw handen zodra uw het artikel in een reparatiezakje heeft gedaan en betracht te allen tijde de geadviseerde (hand)hygiënische maatregelen.

Voorbeelden van maatregelen in onze branche

Kijk hier voor voorbeelden van maatregelen die collega’s in de branche hebben genomen.

Het gebruik van schermen van plexiglas is voor winkelsituaties niet voorgeschreven. In sommige winkels (o.a. supermarkten) worden deze echter wel toegepast. Kijk hier voor een voorbeeld uit de juweliersbranche.

Adviezen van het RIVM voor onze branche

Kijk hier voor adviezen die wij van het RIVM hebben gevraagd en gekregen over reinigen en ontsmetten (let op: deze adviezen en/of maatregelen kunnen de komende tijd nog wijzigen).

En verder

Coronaloket voor ondernemers met vragen

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is telefonisch te bereiken via 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon. Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur.

Noodhulp voor mkb-ondernemers

Het kabinet heeft een omvangrijk steunpakket voor ondernemers vastgesteld. MKB Nederland (met de Nationale Winkelraad), VNO-NCW en Detailhandel Nederland zijn permanent betrokken bij het maken en het uitwerken van de plannen, in nauwe samenwerking met de aangesloten branches waaronder de Federatie Goud en Zilver. Vragen en opmerkingen van onze leden zijn welkom en worden meegenomen in het overleg.

Er zijn inmiddels diverse steunmaatregelen, die ook naast elkaar kunnen worden aangevraagd:

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): tegemoetkoming in de loonkosten.
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): inkomensondersteuning voor ondernemers (ook voor zzp-ers) en/of lening voor bedrijfskapitaal.
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): € 4.000 voor direct getroffen ondernemers.
 • Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).
 • Uitstel Belastingdienst (vraag uitstel aan, zet automatische incasso’s eventueel stop, dit geldt ook voor lokale belastingen zoals die van de waterschappen).
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO).
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits.

Kijk hier voor meer informatie over de genoemde steunmaatregelen.

Kijk hier voor de antwoorden op veelgestelde vragen over de financiële maatregelen.

Kijk hier voor informatie over belastinguitstel en bestuurdersaansprakelijkheid.

Kijk hier voor informatie over de fiscale maatregelen.

Betrek uw financieel adviseur bij wat u kan en gaat doen.

Corona-calculator

MKB Nederland en VNO-NCW hebben een corona-calculator ontwikkeld die alle steunmaatregelen op een rij zet. Ondernemers krijgen snel inzicht in welke regelingen op hen van toepassing zijn, en een indicatie van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel. Ook wordt er een indicatie gegeven van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens. Alles staat bovendien overzichtelijk in één persoonlijk dashboard. Er is een directe link naar relevante aanvraagformulieren en er wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen. De calculator, waaraan KPMG Meijburg heeft meegewerkt, is veilig en werkt snel, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Veranderingen in de regelgeving worden verwerkt in de calculator.

NOW

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is gericht op ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden 20% of meer (netto-)omzetverlies verwachten (om welke reden dan ook) en betreft een tegemoetkoming in de loonkosten (inclusief 30% opslag voor opbouw vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies). Het doel van de regeling is dat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. De hoogte van de vergoeding is gerelateerd aan het omzetverlies. De tegemoetkoming geldt zowel voor bedrijven die open blijven als voor bedrijven die zelf besluiten om dicht te gaan. Werkgevers die gebruik maken van de NOW kunnen hun werknemers blijven inzetten.

Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf maandag 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. De NOW-regeling is in een zeer kort tijdsbestek en onder hoge druk opgezet en ingeregeld. Dat zou kunnen betekenen dat de regeling later nog aanpassingen behoeft ten aanzien van de effectiviteit en uitvoerbaarheid.

Let op: omdat de gegevens uit de loonaangifte door het UWV worden gebruikt voor de NOW-regeling roept de Belastingdienst werkgevers op om tijdig loonaangifte te doen.

Kijk hier voor meer informatie over de NOW.

Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) betreft inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers (ook voor zzp-ers) en de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert en de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet te worden terugbetaald. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen voor deze ondersteuning te melden als het niet anders kan.

De Tozo kan worden aangevraagd bij de gemeente. Check van tevoren welke gegevens u moet overleggen/uploaden voor u met de online-aanvraagprocedure begint om vertraging te voorkomen.

Kijk hier voor meer informatie over de Tozo.

TOGS – € 4.000 voor direct getroffen ondernemers (TOGS)

Op grond van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) krijgen bepaalde ondernemers een tegemoetkoming van € 4.000, met name om hun vaste lasten te dragen zoals de huur van hun bedrijfspand.

Hierbij gelden onder andere de volgende voorwaarden:

 • De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren dat zij tijdens de aanvraag ten minste 1 vestiging met een ander adres hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • De ondernemer verklaart dat hij/zij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste € 4.000 euro.
 • De ondernemer verklaart dat hij/zij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, ten minste € 4.000 euro aan vaste lasten verwacht, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

De tegemoetkoming was in eerste instantie bedoeld voor mkb-bedrijven (met en zonder personeel) die een “dominant effect zien op hun bedrijfsvoering” door het wegblijven van de consument als direct gevolg van overheidsmaatregelen zoals gedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies (denk hierbij aan de horeca en evenementenorganisaties).

Deze regeling is op 28 maart 2020 uitgebreid naar een aantal non-food winkelbranches, waaronder (op ons verzoek) de bedrijven die staan ingeschreven met als hoofdactiviteit Winkels in juweliersartikelen en uurwerken (SBI-code 47.77). De gedachte hierachter is dat deze winkels weliswaar open kunnen blijven maar dat ook zij hun inkomsten sterk zien teruglopen als direct gevolg van overheidsmaatregelen, zoals de kabinetsaanwijzing om 1,5 meter afstand te houden en zoveel mogelijk thuis te blijven.

Op 7 april 2020 heeft het kabinet de regeling opnieuw uitgebreid, nu naar branches waarvan men het aannemelijk vindt dat deze ook door de overheidsmaatregelen zijn getroffen (bijvoorbeeld omdat zevoor hun omzet en inkomen direct afhankelijk zijn van de winkelbranches), waaronder (op ons verzoek) de bedrijven die staan ingeschreven met als hoofdactiviteit Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen (SBI-code 95.25) en Groothandels in juweliersartikelen en uurwerken (SBI-code 46.48).

Wij hebben het ministerie van EZK en de RVO er met klem en argumenten op gewezen dat er in onze branche nog meer bedrijven zijn die een dergelijke tegemoetkoming hard nodig hebben, zoals winkels die onder een andere SBI-code staan ingeschreven (bijvoorbeeld als edelsmid, uurwerkhersteller of ontwerpbureau), ondernemers die boven hun winkel wonen of vanaf hun privéadres werken en ondernemers die als hoofdactiviteit hebben het ontwerpen en vervaardigen van sieraden en uurwerken. Dit heeft er helaas nog niet toe geleid dat deze bedrijven bij de uitbreidingen zijn meegenomen. Er zijn overigens nog veel meer branches waar dit voor opgaat, met verenigingen die hier net zo actief mee bezig zijn als wij. Met deze branches trekken we samen op, onder andere via MKB Nederland (met de Nationale Winkelraad) en VNO-NCW.

Bedrijven die menen recht te hebben op de Tegemoetkoming schade COVID-19 maar die onder een andere SBI-code dan hierboven genoemd geregistreerd staan in het Handelsregister kunnen dit echter wel melden. Gebruik hiervoor het formulier Melding niet-aansluitende SBI-code. Geef hierin aan welke SBI-code u nu heeft, welke SBI-code u meent te moeten hebben en waarom. De RVO zal deze verzoeken per geval bekijken op redelijkheid en billijkheid, dan wel toetsen aan de economische activiteit waarmee de onderneming in het Handelsregister staat ingeschreven.

Let op:

 • met het meldingsformulier vraagt u nog niet de Tegemoetkoming schade COVID-19 aan;
 • het wijzigen van de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw bedrijf kan consequenties hebben voor de lonen en pensioenen van uw personeel (uw bedrijf kan onder een andere cao en pensioenfonds gaan vallen) en,
 • u moet goed kijken of de nieuwe hoofdactiviteit binnen het geldende bestemmingsplan past.

De TOGS-regeling richt zich op ondernemers die daadwerkelijk beschikken over een fysieke vestiging of fysieke productiemiddelen die los staan van de eigen woning, essentieel zijn voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten en zorgen voor omvangrijke, periodiek terugkerende vaste lasten. Daarom geldt in principe als voorwaarde dat de onderneming op een ander adres staat ingeschreven dan het huisadres. Ondernemers die boven de winkel wonen of die thuiswerker zijn kunnen echter ook een aanvraag indienen, mits ze omvangrijke periodieke vaste lasten hebben (dat maakt ze anders dan bij wijze van spreken iemand die alleen een laptop en een bureau nodig heeft) en voldoen aan de andere voorwaarden (SBI-code, omzetverlies en kosten van tenminste € 4.000 etc.). Er zal dan om een aanvullende verklaring worden gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben. Ook dit zal de RVO per geval bekijken. Als voorbeeld wordt gegeven: “Kappers waarbij de onderneming staat ingeschreven op een ander adres dan het woonadres, komen dus automatisch in aanmerking voor de tegemoetkoming, waar collega’s die ingeschreven staan op het huisadres pas in aanmerking komen als blijkt uit de verklaring dat zij omvangrijke bedrijfsactiviteiten hebben.”

De voorwaarden van de TOGS-regeling zijn inmiddels op het volgende punt aangepast. Een ondernemer komt in aanmerking als hij ten minste één vestiging met een ander adres heeft dan zijn privéadres. Of als hij verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van zijn privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft. Voor een aantal sectoren geldt een uitzondering hierop, zoals marktkooplui of rijschoolhouders.

Ondernemers die niet in aanmerking komen voor de TOGS-regeling kunnen wellicht wel gebruik maken van de andere steunmaatregelen zoals de Tozo en de NOW.

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl

Kijk hier voor het formulier Melding niet-aansluitende SBI-code

Kijk hier voor de kamerbrief met toelichting bij de TOGS-regeling d.d. 7 april 2020.

Kijk hier voor meer informatie over de TOGS-regeling.

Nevencodes toegevoegd aan TOGS-regeling (€ 4.000)

Vanaf 29 april 2020 kunnen ondernemers ook aanspraak maken op de TOGS-regeling met één van hun geregistreerde nevenactiviteiten. Tot nu toe kon dit alleen op basis van de SBI-code van de hoofdactiviteit. Dit besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf de openstelling van deze regeling, en geldt dus voor iedereen die op 15 maart die nevencodes had geregistreerd. De voorwaarden voor de TOGS-regeling blijven hetzelfde.

Kijk hier voor meer informatie over de uitbreiding van de TOGS-regeling.

Recht op zelfstandigenaftrek

Komt u door de coronacrisis tussen begin maart en eind mei niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1.225 uur per jaar)? Dan mag u er tijdelijk vanuit gaan dat u het urencriterium toch gehaald heeft, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kunt u toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve).

Kijk hier voor een overzicht van de fiscale maatregelen in het kader van de corona-crisis.

Pensioenfondsen

Het Pensioenfonds Detailhandel heeft een coronaloket geopend waar ondernemingen terecht kunnen om een verzoek tot uitstel van betaling in te dienen of een betalingsregeling te treffen. Voor meer informatie kijk hier.

Het Pensioenfonds Metaal en Techniek heeft een tijdelijk beleid voor werkgevers over betaling pensioenpremies ingesteld. Voor meer informatie kijk hier.

Arbeidsrechtelijke gevolgen

Het coronavirus zorgt bij werkgevers en werknemers voor vragen.

In dit artikel worden diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen behandeld, zoals rechten en plichten tijdens quarantaine, vrees voor besmetting, het sluiten van scholen en ziekte.

Op de website van de rijksoverheid staan antwoorden op veel gestelde vragen voor werkgevers: www.rijksoverheid.nl.

De cao voor juweliers maakt het (als dat al was afgesproken) mogelijk om werknemers flexibel in te zetten. Zie artikel 4.2 van de cao Retail Non-food.

Partijen bij de cao voor Retail Non-Food hebben afspraken gemaakt over de toepassing van de cao tijdens de coronacrisis: Download volgens bijlage.

Overleg met collega-winkeliers en lokale winkeliersvereniging

Worden er in uw winkelgebied speciale maatregelen genomen? Houd contact met collega-winkeliers en uw winkeliersvereniging voor meer informatie.

Overleg met leveranciers

Overleg met uw leveranciers over zaken als bestelde artikelen, betalingstermijnen en after sales.

Steunakkoord met verhuurders

Na intensieve onderhandelingen is ca. drie weken geleden een steunakkoord getekend tussen de retailers en de vastgoedsector. Het Steunakkoord is een bodemafspraak die ruimte biedt voor maatwerkoplossingen per retailer, per verhuurder en per locatie.

Door middel van een enquête horen wij graag uw bevindingen van de afgelopen tijd met betrekking tot uw gesprekken met de verhuurder. Het invullen van deze vragenlijst kost maximaal 4 minuten. Uw informatie is van groot belang voor het voortzetten van de gesprekken met de vastgoed-koepelorganisaties.

Klik hier om te starten! U kunt dit tot uiterlijk vrijdag 8 mei doen. Alvast dank!

Kijk hier voor de complete tekst van het Steunakkoord.

Veel gestelde vragen
Klik hier voor FAQ’s die gepubliceerd zijn over het Steunakkoord.

Museum Prinsenhof