Vanaf 1 december 2020 heeft het kabinet het dragen van een mondkapje in voor het publiek toegankelijke ruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters verplicht gesteld. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen.

In winkels en bij contactberoepen (gaatjes prikken) geldt de mondkapjesplicht voor zowel de klanten als het personeel (en de eigenaar). Tijdens de lockdown-periode blijft de mondkapjesplicht uiteraard gehandhaafd, ook al mag u geen artikelen meer verkopen of gaatjes schieten. Locaties die open zijn voor het aannemen en teruggeven van reparaties dienen zich aan de basisregels te houden: handhygiëne, mondkapje, 1,5 meter afstand!
Medewerkers dienen ook een mondkapje te dragen als ze achter een groot spatscherm staan, bijvoorbeeld bij de kassa. De werkgever is er verantwoordelijk voor dat zijn medewerkers het juiste mondkapje dragen en kan bij niet- of onjuiste naleving beboet worden.

Uitzonderingen
De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een medische reden of andere beperkingen geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Politie en boa’s (en winkeliers) kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt (klik hier voor meer informatie). Medewerkers hoeven geen mondkapje te dragen in niet voor het publiek toegankelijke ruimtes zoals de kantine of in een magazijn.

Face-shields
Op kamervragen heeft minister Hugo de Jonge geantwoord dat medewerkers onder omstandigheden in plaats van een mondkapje een face-shield mogen dragen (een volledig face-shield, geen kin-shield!) omdat 8 uur lang met een mondkapje op staan fysiek te zwaar kan zijn. Geadviseerd wordt om terughoudend om te gaan met de ruimte die deze uitspraak biedt; draag alleen een face-shield als een mondkapje voor de uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk of ondoenlijk is.
In de regelgeving is opgenomen dat een mondkapje de neus en mond volledig moet bedekken en ontworpen moet zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Een face-shield bedekt de neus en mond niet volledig want het wordt op enige afstand van de neusgaten en mond geplaatst, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje door klanten. Ook een sjaal of bandana mag niet worden gebruikt als mondkapje.

Klik hier voor meer informatie over mondkapjes.

Boetes
De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. Voor jongeren jonger dan 16 jaar is de boete 38 euro. De boete is niet voor de retailer als de klant geen mondkapje draagt.

Actief deurbeleid
De ondernemer kan niet verplicht worden tot handhaving, wel dient de ondernemer een actief deurbeleid te voeren en de klant te wijzen op o.a. de mondkapjesplicht. Gebruik hiervoor deze tekstsuggestie of deze digitale poster (om uit te printen en bij de deur te hangen/plakken).
Consumenten die weigeren om een mondkapje te dragen (zonder dat ze een medische reden of andere beperking hebben), mag de toegang tot de winkel geweigerd worden omdat de retailer als ondernemer de beheerder is van het gebouw en daarom zijn eigen regels mag stellen. Als een klant zich in zo’n geval toch toegang tot de winkel wil verschaffen, dan kan men contact opnemen met de gemeentelijke handhaving. Als ondernemer is men echter niet verplicht om de mondkapjesplicht te handhaven en krijg je geen boete als de klant geen mondkapje draagt

Klik hier voor meer informatie over de mondkapjesplicht.

Klik hier voor meer informatie over COVID19 en regels en veiligheid op de site van MKB Nederland.

Gezicht op beeld
Als u iemand met een mondkapje voor de deur heeft staan, handel dan net zo als wanneer er iemand staat met een pet, zonnebril of capuchon op; vraag (of eis) van de persoon om het kapje bij binnenkomst af te doen. Als u het gezicht van de persoon gezien hebt en op beeld hebt staan, kan hij het kapje weer op doen.

Download poster voor bij de deur
De FGZ heeft een poster ontwikkeld voor op de winkeldeur met de basisregels, de mondkapjesplicht en het verzoek om je gezicht te laten zien bij binnenkomst. De poster is in 3 formaten te downloaden; in A3-, A4- en A5-formaat. U kunt de posters zelf printen.

Downloads:

» download hier het A5-formaat

» download hier het A4-formaat

» download hier het A3-formaat