De instantie die toezicht houdt op de naleving van de Waarborgwet heet sinds 1 januari Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Voorheen heette deze instantie Agentschap Telecom. De nieuwe RDI behoudt de taken van Agentschap Telecom.

In verband met de snel digitaliserende samenleving, waardoor het takenpakket van de RDI groeit, is besloten de naam te veranderen. De nieuwe naam dekt de lading van het werk dat de instantie doet beter. De naamsverandering heeft ook gevolgen voor de website en e-mailadressen. De nieuwe website is www.rdi.nl en het algemene e-mailadres is info@rdi.nl. Telefonisch is de RDI bereikbaar via 088-041 61 00.

De sieradenbranche heeft te maken met de RDI; de instantie houdt toezicht op de naleving van de Waarborgwet. Deze wet schrijft voor dat een voorwerp van goud, zilver of platina boven een bepaald gewicht voorzien moet zijn van een keurmerk. Het keurmerk geeft aan uit welk edelmetaal het voorwerp bestaat en hoeveel zuiver edelmetaal daarvan in het voorwerp is verwerkt. Ondernemingen in de sieradenbranche kunnen bezoek krijgen van een inspecteur van de RDI voor controle.

www.rdi.nl