De Beveiligingscommissie van de FGZ waarschuwt voor mobiel banditisme, oftewel rondtrekkende criminele groepen. Deze dadergroepen, veelal afkomstig uit Oost-Europese landen, maken zich onder meer schuldig aan winkeldiefstal/overval, drugshandel en woninginbraken.

Eind vorig jaar heeft de politie tijdens een landelijke actie tegen mobiel banditisme tenminste vijftig aanhoudingen te hebben verricht. De actie werd ondersteund door de Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst, Douane, IND en de Duitse politie.

In opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing is de Taskforce Mobiel Banditisme opgericht. Politie, het Openbaar Ministerie, Detailhandel Nederland, Transport en Logistiek Nederland en het ministerie van Justitie en Veiligheid nemen hieraan deel. De taskforce wil Nederland minder aantrekkelijk maken voor rondtrekkende bendes.

Lees meer hierover op:

www.politie.nl/themas/mobiel-banditisme
www.hetccv.nl/onderwerpen/taskforce-mobiel-banditisme