• Geldig van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2024* Boekje met de complete collectieve arbeidsovereenkomst die geldt voor werkgevers en werknemers in de goud- en zilvernijverheid. Hieronder wordt verstaan het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen, sieraden, monturen, medailles, insignes etc. van edele metalen (al of niet in combinatie met andere non-ferrometalen) en het herstellen en/of verrichten van edele bewerkingen aan of voor deze voorwerpen. De collectieve arbeidsovereenkomst bevat de voorschriften die minimaal in acht moeten worden genomen bij arbeidsovereenkomsten tussen de werkgever (aangesloten bij één van de contracterende werkgeversorganisaties) en de werknemer (in dienst van deze werkgever). Als de werkgever niet is aangesloten bij één van de werkgeversorganisaties dienen de partijen in ieder geval de algemeen verbindend verklaarde bepalingen uit de cao na te komen. Voor leden tot 1 juli 2024 te bestellen voor € 15 per boekje, vanaf 1 juli is de prijs € 18. Prijs voor niet-leden is € 50. Uitsluitend te bestellen door werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van deze cao. Werknemers kunnen voor informatie over de cao terecht bij de werknemersorganisaties: FNV Bondgenoten 088-368 03 68 of de CNV Bedrijvenbond 030-751 10 01.
  • Geldig van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2024* Boekje met de complete collectieve arbeidsovereenkomst die geldt voor werkgevers en werknemers in de goud- en zilvernijverheid. Hieronder wordt verstaan het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen, sieraden, monturen, medailles, insignes etc. van edele metalen (al of niet in combinatie met andere non-ferrometalen) en het herstellen en/of verrichten van edele bewerkingen aan of voor deze voorwerpen. De collectieve arbeidsovereenkomst bevat de voorschriften die minimaal in acht moeten worden genomen bij arbeidsovereenkomsten tussen de werkgever (aangesloten bij één van de contracterende werkgeversorganisaties) en de werknemer (in dienst van deze werkgever). Als de werkgever niet is aangesloten bij één van de werkgeversorganisaties dienen de partijen in ieder geval de algemeen verbindend verklaarde bepalingen uit de cao na te komen. * Uitsluitend te bestellen door werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van deze cao. Werknemers kunnen voor informatie over de cao terecht bij de werknemersorganisaties: FNV Bondgenoten 088-368 03 68 of de CNV Bedrijvenbond 030-751 10 01. Prijs voor niet-leden €35,00.

Dit doet de Federatie Goud en Zilver

De Federatie Goud en Zilver behartigt de belangen van de ondernemers die in deze branche werkzaam zijn, dat wil zeggen: de juweliers, de uurwerktechnici, de goud- en zilversmeden, de groothandelaren en de fabrikanten.

Meer informatie over de FGZ

Word lid en profiteer van de voordelen

De leden van de FGZ profiteren van een groot aantal voordelen.

Meer informatie over lid worden

Vacatures in de branche

Werken bij een juwelier, goud- of zilversmid? Of ambieer je een functie bij toeleverancier? Kijk hier voor vacatures bij aangesloten leden van de FGZ en stap onze branche binnen!

Bekijk actuele vacatures

Ga naar de bovenkant