De gezamenlijke branche- en koepelorganisaties (waaronder de Federatie Goud en Zilver) hebben op verzoek van het kabinet een sectorale aanpak in verband met COVID-19 opgesteld voor het najaar. De plannen van de sectoren zijn vertaald in maatregelenladders. Die geven per sector een overzicht van de lichte naar zwaardere maatregelen die sectoren kunnen nemen als dat nodig is.

Deze maatregelenladders vormen voor sectoren de basis om preventieve maatregelen te treffen. En vormen voor de overheid het uitgangspunt bij het nemen van eventuele verdere maatregelen.

» Klik hier voor de Maatregelenladder Retail

» Klik hier voor de Maatregelenladder Contactberoepen

» Klik hier voor de Kamerbrief over Lange termijn aanpak COVID-19

Coronathermometer

Elke twee weken laat de overheid met een thermometer zien hoe het met het virus gaat in Nederland. Met die informatie kan het kabinet besluiten of er meer of juist minder maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus te vertragen. De maatregelenladders vormen de basis voor de eventueel te nemen maatregelen bij sectoren. Ook vraagt het kabinet eerst advies aan het Outbreak Management Team (OMT) en vanaf nu ook aan het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Via het MIT worden maatschappelijke afwegingen meegenomen.