Sinds 1 april moeten ondernemers weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen en dus ontvangen zij van de belastingdienst brieven met een overzicht van te betalen uitgestelde belasting. Op 1 oktober 2022 begint het afbetalen van de belastingschuld die tijdens het bijzonder uitstel is opgebouwd. De terugbetalingsregeling hiervoor is 60 maanden.

Het is daarom is nu extra van belang voor ondernemers om goed inzicht te hebben in de financiële situatie van hun onderneming. Detoekomstcheck.nl  biedt ondernemers snel inzicht in de liquiditeit van het bedrijf voor de komende twaalf maanden. Zo wordt ook duidelijk hoe het betalen van de uitgestelde belastingen hierin past.

Bovendien hebben ondernemers te maken met sterk stijgende prijzen voor energie en grondstoffen, en langere levertijden. De Toekomstcheck is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW in samenwerking met het Ondernemersklankbord en de Kamer van Koophandel en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Veel ondernemers hebben financiële zorgen door de coronacrisis. MKB-Nederland maakt het makkelijker om de juiste regelingen en instanties te vinden. Er is namelijk volop hulp beschikbaar. Op de infographic op ondernemen.nl zijn de instanties die ondernemers met geldzorgen helpen overzichtelijk in kaart gebracht.