Ondernemers in de sieraden- en horlogebranche die (grote) contante geldbedragen accepteren kunnen te maken krijgen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De wetgeving is (nog) niet veranderd, maar er is een aangescherpte handreiking en er wordt een nieuwe limiet verwacht.

Op dit moment schrijft de Wwft voor dat een ondernemer een cliëntenonderzoek moet doen als hij een contante betaling ontvangt van € 10.000 of meer (in één keer of in termijnen). Denkt hij dat er bij een transactie sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering dat dient hij deze te melden bij FIU-Nederland. Contante betalingen van € 20.000 of meer dienen altijd gemeld te worden.

Limiet € 3.000

Vooralsnog geldt de Wwft zoals die er nu ligt, maar er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarin een limiet op contante betalingen van € 3.000 wordt gesteld. Dat zou betekenen dat het binnen afzienbare tijd niet meer mogelijk is aankopen boven dit bedrag contant af te rekenen. Op dit moment is nog niet zeker of deze wet aangenomen zal worden, maar de verwachting is dat dit wel gaat gebeuren en dat de nieuwe limiet begin 2023 zal ingaan.

Nieuwe leidraad

Ondanks dat deze limiet er naar alle waarschijnlijkheid gaat komen is voor de huidige Wwft een nieuwe leidraad voor toonbankinstellingen (winkels) opgesteld. De onderliggende wetgeving is gelijk gebleven maar de handreiking is aangescherpt. De FGZ heeft in samenwerking met een aantal leden vragen gesteld bij de nieuwe leidraad maar nog geen antwoord gekregen. Om te voorkomen dat u onbedoeld iets doet dat door de toezichthouder gezien wordt als een overtreding kunt u ervoor kiezen om alleen contante betalingen te accepteren die ruim onder de € 10.000 grens blijven (in de branche wordt bijvoorbeeld al een bedrag van € 8.500 aangehouden) of alvast aan te haken bij de verwachte limiet van € 3.000.

Grote coupures

Ondertussen zijn ook de effecten voor de winkelbranches van de leidraad van De Nederlandse Bank voor de bankensector te zien; grote coupures zoals 200- en 500-eurobiljetten kunnen door banken als witwasrisico worden gezien. Het is al voorgekomen dat banken aan winkels die deze biljetten afstorten vroegen van wie deze afkomstig zijn. En dat als de winkel hier geen antwoord op gaf of kon geven, de bank dreigde dat zij geen zaken met de betreffende klant/winkel meer wilde doen of dreigde dat melding van een verdachte transactie gedaan zou worden bij de FIU. Het advies is om in overleg te gaan met de accountmanager van uw bank om af te spreken hoe hiermee omgegaan zal worden. Als u er samen niet uitkomt vragen wij u dit bij ons te melden. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn hierover, met diverse brancheverenigingen, waaronder de FGZ, in gesprek met de banken.

Tot slot geldt nog steeds de oproep van de overheid om geen 500-eurobiljetten te accepteren, vanwege het witwas-risico dat uit de Nationale Risico Analyse blijkt.

Alle actuele informatie over de Wwft is te vinden op www.fiu-nederland.nl en www.belastingdienst.nl met de zoekopdracht Wwft.