In samenwerking met Vakschool Schoonhoven, het Meld- en Expertisecentrum specialistisch vakmanschap van SBB en de Federatie Goud en Zilver (FGZ), ondersteund door de stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap (KUSV), voert deze zomer Rijnland Advies een arbeidsmarktonderzoek Goud- en Zilversmeden uit.

Doel van dit onderzoek is om een duidelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in deze beroepsgroep. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Meld- en expertisepunt en de FGZ. Het laatste arbeidsmarktonderzoek dateert alweer van ruim acht jaar geleden; hoog tijd voor nieuwe cijfers.

Betrokken ondernemers
Het is natuurlijk belangrijk dat ondernemers zich in de vragen herkennen en dat zij profijt hebben van de resultaten. Daarom is ook een aantal ondernemers betrokken bij het meekijken met de vragen. Door een selectie te maken van de vragen uit het eerdere arbeidsmarktonderzoek kunnen straks de resultaten van nu vergeleken worden met de bevindingen van acht jaar geleden en zelfs van 12 jaar geleden.

Nieuwe vragen toegevoegd
De vragen in de eerdere arbeidsmarktonderzoeken waren vooral gericht op de bedrijven. Nieuw in het huidige arbeidsmarktonderzoek is dat ook vragen worden meegenomen over de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt. Zijn beginnende beroepsbeoefenaren bijvoorbeeld voldoende voorbereid op ondernemerschap? Welke behoefte bestaat er bij ondernemers en medewerkers aan modules voor verbreding en verdieping van hun kennis in het kader van een leven lang ontwikkelen? En hoe staat het bijvoorbeeld met het aandeel van de verkoop via internet? Daarmee levert het rapport ook input voor de actualisatie van de kwalificatiedossiers, die voor 2022 op de rol staan. Vakschool Schoonhoven is de enige aanbieder in Nederland van opleidingen tot goud- en zilversmid. Door toevoeging van onderwijsgerelateerde vragen kan Vakschool Schoonhoven het onderwijsaanbod verder verbeteren en nog beter op de arbeidsmarktontwikkelingen laten aansluiten.

Uw medewerking is van belang!
In de periode mei tot augustus wordt er een online enquête uitgezet bij leden van de FGZ, leden van het Gilde van Goudsmeden, door SBB erkende leerbedrijven en overige bedrijven. De enquête kan anoniem worden ingevuld. Om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen, verzoeken wij de aangeschreven leden om hun medewerking te verlenen aan deze enquête.

De resultaten moeten licht werpen op de omvang van de huidige en de toekomstige arbeidsmarkt en daarmee op de behoefte aan nieuwe instroom in de komende jaren. Verder wordt het trendrapport Specialistisch vakmanschap van SBB uit 2020 benut om de daar gesignaleerde algemene en specifieke trends te toetsen op hun herkenbaarheid voor de goud- en zilversmeden. “Het schetsen van arbeidsmarktperspectief helpt in het trekken van ‘volle klassen'”, zegt Patrick Thio, directeur FGZ.

Het eindrapport van het arbeidsmarktonderzoek wordt eind september 2021 verwacht.