Verkoopt u edelmetalen voorwerpen, dan vindt u in de Waarborgwet waar ze aan moeten voldoen. Dit geldt niet alleen voor edelmetalen voorwerpen die in een winkel worden verkocht, maar ook voor de verkoop via het internet. Per 1 juli 2020 is de Waarborgwet aangepast en gemoderniseerd.

De Waarborgwet verplicht ondernemers zoals juweliers, groothandelaren en edelsmeden, voorwerpen van edelmetaal te laten voorzien van keurtekens. Op die manier kan de consument erop vertrouwen dat zijn sieraad voldoet aan het door het teken aangegeven gehalte aan edelmetaal.

Belangrijke wijzigingen in de nieuwe waarborgwet
Minder dan 14-karaat
Voornemens om lagere gehalten goud op te nemen in de wet zijn niet doorgegaan. Dit betekent dat gehalten beneden 14-karaat in Nederland niet als goud verkocht mogen worden. In de eerste versie van de nieuwe wettekst stond wel dat deze gehalten goud genoemd mocht worden, maar dit is op nadrukkelijk verzoek van de leden van de Federatie Goud en Zilver en de waarborginstellingen geschrapt.
Platina
Er zijn twee nieuwe gehalten voor platina bijgekomen, 850 en 900 duizendsten. Hiervoor zijn nieuwe gehaltetekens gemaakt. Verder kon in de oude wet iridium in platinavoorwerpen als platina worden meegerekend, maar dit is in de nieuwe wet niet meer het geval. Voorbeeld: een voorwerp gemaakt van een legering bestaande uit 930 duizendsten platina en 20 duizendsten iridium werd onder de oude wet gewaarborgd als Pt 950. Onder de nieuwe wet zal een dergelijk voorwerp als Pt 900 worden gewaarborgd.
Accreditatie
Waarborgkantoren moeten nu geaccrediteerd zijn voor ISO 17020 en ISO 17025. Dit zijn de internationale standaarden voor inspectie-instellingen en laboratoria. In de praktijk waren de waarborgkantoren al geaccrediteerd voor deze normen, maar nu is bij wet geregeld dat deze kantoren aan deze strenge eisen moeten voldoen.
Samengestelde voorwerpen
De oude regeling stond toe dat edelmetalen werken konden zijn opgevuld met andere materialen mits dat duidelijk te zien was voor de consument. Onder de nieuwe regeling kunnen voorwerpen met een opperlaag van edelmetaal die tenminste 50 micrometer dik is ook gekeurd worden (deze kunnen overigens alleen getest worden middels een destructieve methode), maar deze mogen niet als goud worden aangeprezen. De consument moet de opvulling kunnen zien. Als dat niet zo is wordt er op het voorwerp een venster aangebracht waardoor de opvulling zichtbaar is en wordt het, als de opvulling van edelmetaal is, voorzien van twee keurtekens.
Last onder dwangsom
Agentschap Telecom is de overheidsorganisatie die toezicht houdt op de naleving van de Waarborgwet. Bij overtreding wordt er in principe geen proces-verbaal meer opgemaakt. Agentschap Telecom kan sinds 1 juli wel een last onder dwangsom opleggen. Dat houdt in dat de overtreding binnen een bepaalde termijn ongedaan gemaakt moet worden. Gebeurt dit niet, dan moet een geldsom betaald worden.

Zelf keuren
Een wens van de goudsmedenbranche was het zelf mogen keuren van unica. Aan deze wens is geen gehoor gegeven en dus blijft het verplicht ook unieke sieraden door een waarborginstelling te laten keuren.

Benamingen
Onder de nieuwe Waarborgwet zijn de volgende benamingen van toepassing:
• voorwerpen met een opperlaag van minder dan 50 micrometer (deze opperlaag wordt niet gekeurd): verguld, goldplated, goldfilled, doublé, mesh, PVD(coating), IP-(coating), RGP(coating), HGE (coating), goudkleurig en verzilverd, silverplated, mesh, pleet, zilverkleurig
• voorwerpen met een opperlaag van 50 micrometer of meer (waarvan de opperlaag is gekeurd): voorwerp met een opperlaag van goud/zilver
• massief of hol voorwerp van goud, zilver of platina (gekeurd): gouden/zilveren/platina voorwerp of voorwerp van goud/zilver/platina

Branche doet het goed!
De Nederlandse sieradenbranche houdt zich over het algemeen goed aan de regels, blijkt uit de controleresultaten. Bij de meeste controles worden geen overtredingen geconstateerd. Het zijn vaak branchevreemde partijen en niet in Nederland gevestigde bedrijven en/of websites die zich niet aan de Waarborgwet houden.

Hoe zit het ook al weer?
In Nederland mag een voorwerp goud genoemd worden als het tenminste een goudgehalte heeft van 585/1000 (14 karaat). Voor zilver is het laagste gehalte 800/1000 en voor platina 850/1000. Voorwerpen met een lager gehalte mogen geen goud, zilver of platina worden genoemd. Daarnaast moeten alle gouden voorwerpen van 1 gram en meer voorzien zijn van een in Nederland geldig keurmerk. Voor zilver geldt een minimum van 8 gram en voor platina 0,5 gram.

Wist u dat…
– u het karaatgehalte niet mag vermelden bij voorwerpen die alleen zijn verguld?
– fabrikanten vaak door cijfers en/of letters aangeven wat het gehalte is van een voorwerp? Dit kan zijn 585, 14K, 14kt, 800, 925. Ook als deze geplaatst zijn in een kader, geeft het geen zekerheid dat het gehalte daadwerkelijk klopt. Dit zijn namelijk geen gehaltetekens.
– de keurtekenplaat altijd zichtbaar moet zijn in de (web)winkel? U kunt deze downloaden op de websites van Agentschap Telecom en de waarborginstellingen.

Informatie
Meer informatie over de nieuwe Waarborgwet is verkrijgbaar bij de waarborginstellingen:
Waarborg Holland, www.waarborg.nl
Edelmetaal Waarborg Nederland, www.ewnederland.nl

Meer informatie over de naleving van de Waarborgwet:
Agentschap Telecom, www.agentschaptelecom.nl