Recentelijk ontving de Beveiligingscommissie van de FGZ een melding van frauduleuze creditcardtransacties. Wij willen u hiervoor waarschuwen.

De werkwijze die gehanteerd wordt is als volgt:

• Bij betaling van de koopwaar vraagt de koper of hij met een creditcard kan betalen;
• Na enkele pogingen om de kaart via de normale weg (met de chip) te laten betalen, lukt de transactie niet;
• Hierop wordt door de klant verzocht of de creditcard handmatig ingevoerd kan worden om zo de betaling te voldoen (handmatig invoeren van het nummer – “key-in” genaamd – is bij bepaalde creditcards mogelijk op een terminal en is op zich geen vreemde handeling);
• De transactie lijkt goed te worden afgehandeld via deze methode;
• Bij het (extra) controleren van naam, paspoort en handtekening (dat wordt dan namelijk geadviseerd) komen gegevens overeen.

Vervolgens wordt – soms na enkele weken – de transactie door de klant betwist, waarna de betaling wordt ingetrokken en het bedrag van de rekening van de ondernemer wordt ingehouden door de creditcardmaatschappij/verwerker/PSP. Bij het handmatig invoeren van de creditcardgegevens wordt de transactie namelijk gezien als een CNP-transactie (Card Not Present) en zijn in veel gevallen de risico’s voor de ondernemer (controleer hiervoor de voorwaarden van uw bank/PSP).

Ons advies luidt:

1. Ga niet over tot alternatieve invoermethoden van de creditkaartgegevens wanneer de normale handeling (chip & dip /contactloos) niet lukt en een klant hier (expliciet) om vraagt;
2. Vraag de klant om op een andere wijze te betalen. Een PIN-betaling heeft de voorkeur aangezien dit een gegarandeerde betaling is;
3. Weiger de verkoop desnoods.