Met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. Ondernemers en hun medewerkers kunnen veel ellende voorkomen door preventieve maatregelen te nemen. Week 41 (5 – 11 oktober) is daarom omgedoopt tot de Week van de Veiligheid. Dé week om het thema veiligheid extra onder de aandacht te brengen.

Koninklijke Horeca Nederland, Transport en Logistiek Nederland, Detailhandel Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland, politie, de PVO’s/RPC’s, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en meer dan 180 gemeenten zetten zich in om van deze week een succes te maken.

De Week van de Veiligheid is bedoeld om ondernemers te wijzen op risico’s en informatie, ondersteuning en/of handelingsperspectief te bieden waardoor hun weerbaarheid tegen criminaliteit en schade verbetert.

Ben jij voorbereid op criminaliteit?
Bewust of onbewust kun je als ondernemer te maken krijgen met criminaliteit. Bijvoorbeeld als je kassa wordt leeggeroofd, als je wordt opgelicht of als spullen worden gestolen. Ook krijgen ondernemers regelmatig te maken met valse e-mails, bedreiging, afpersing of een andere vorm van cybercrime.

Weerbaarheid
Tijdens de Week van de Veiligheid (5-11 oktober) staat Nederland in het teken van weerbaarheid. Door heel het land organiseren ondernemers en gemeenten activiteiten, zodat bedrijven, personeel en inwoners weerbaarder worden tegen criminaliteit.

www.deweekvandeveiligheid.nl