In het kader van de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 wordt artikel 4.2 ‘Flexibel werken met bandbreedte’ van de cao Retail Non-food aangepast; de uitloopperiode van 6 maanden wordt uit de cao gehaald. Hiermee wordt voor de toekomst voorkomen dat het gebruik van de flexibiliteitsregeling onbedoeld kan leiden tot een oproepovereenkomst en daarmee tot een hogere WW-premie. De wijziging van de cao is per 7 januari 2020 ingegaan (en op die datum per mail aan leden van de FGZ gecommuniceerd).

Uit de WAB komen meer acties voort. Zo dienen medewerkers met een oproep-, nul-uren-, min-max- of ander flexibel contract een vast aantal uren aangeboden te krijgen na een dienstverband van twaalf maanden (in sommige gevallen dus al vóór 1 februari) en geldt er een hogere WW-premie voor deze contracten. Daarnaast zijn er nog andere administratieve verplichtingen, zoals het hebben van een schriftelijke arbeidsovereenkomst en het vermelden van de contractvorm op de loonstrook.

Meer informatie over de Wet Arbeidsmarkt in Balans is hier te vinden (leden dienen in te loggen). De informatie is ook op te vragen bij het secretariaat via federatie@fgz.nl.